"Konto Jakże Osobiste" w Alior Banku

Sprawdź, czy warto założyć "Konto Jakże Osobiste" w Alior Banku. Poznaj opinie i ocenę klientów oraz analityka! Zobacz prześwietlenie oferty Alior Banku - z nami unikniesz haczyków i opłat

poradnik uaktualniono:
01 Grudzień 2019

konta bankowe
Osobiste Oszczędnościowe Studenckie Młodzieżowe Walutowe Firmowe Pożyczki
opinie, oceny, recenzje
Nie pracuj dla pieniędzy, niech one pracują dla Ciebie.
Cytat: Robert Kiyosaki.

Oferta Specjalna „Z nami najlepiej” w Alior Banku zyskaj 200 zł!

 • Złóż wniosek o konto z kartą do 31 grudnia 2019. Umowę podpisz nie później niż 30 dni od złożenia wniosku,
 • Przez kolejne 3 miesiące zapewnij wpływy o łącznej wysokości min. 1000 zł / mies. oraz wykonaj min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą do konta.
 • Loguj się do aplikacji mobilnej Alior Banku co najmniej raz w miesiącu przez 3 miesiące.
 • Nagroda zostanie przekazana na Konto Jakże Osobite Uczestnika do końca 4 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym podpisano Umowę o Konto oraz Umowę o Kartę.


  OCENA, opinie klientów, oraz dłuższa analiza i opis oferty ALIOR BANKU "Konto Jakże Osobiste":

  Czy warto założyć to konto osobiste? Ile możesz zyskać? Poznaj opinie klientów i recenzję.

  Konto Jakże Osobiste w Alior Banku - ciekawa propozycja, bank oferuje nam konto dla aktywnych.

  Krótko o Banku - W 2008 roku zostały otwarte pierwsze oddziały, oficjalnie otworzono go trochę później. W 2013 roku Alior Bank zakupił portfel pożyczek, kart kredytowych, kredytów ratalnych od banku HSBC. Alior Bank obsługuje segmenty rynku detalicznego, a także biznesowego mając zamiar uzyskać od 2 do 4% udziałów w rynku, jak również zdobyć zaufanie około miliona klientów. W tym banku pracuje około 3200 wykwalifikowanych pracowników. Alior Bank obsługuje już ponad 640 000 klientów, a udzielił około 5,1 mld. zł. kredytów. Co miesiąc otwiera 10 oddziałów, co świadczy, iż jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków w Polsce.

  Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Alior Bank są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.


  Jakie zalety i wady kryje "Konto Jakże Osobiste"? Obiektywna recenzja w skrócie:

  Zalety i wady "Konta Jakże Osobistego" w skrócie:


   

  • 0 zł za otwarcie konta,
  • 0 zł opłata za wydanie, wznowienie karty płatniczej,
  • 0 zł1 / 10 zł za prowadzenie konta,
  • 0 zł2 / 5 zł opłata za prowadzenie karty płatniczej,
  • 0 zł bez prowizji wypłacasz w kasie Banku, w bankomatach własnych,
  • 0 zł Cashback,
  • 0 zł Wpłata gotówki w oddziale banku,
  • 0 zł Wypłata gotówki w oddziale banku,
  • wykonujesz darmowe przelewy przez Internet/mobilnie do każdego Banku w Polsce,
  • 0 zł wypłaty w ramach usługi BLIK,
  • 0 zł Przelew w ramach Banku na rachunki własne we wszystkich kanałach,
  • 0 zł Przelew w ramach Banku na rachunki obce za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej,
  • 0 zł Przelew w PLN do innego banku krajowego za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej,
  • 0 zł Wpłata gotówki na rachunek własny w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji),
  • 0 zł Zmiana PIN za pośrednictwem bankowości internetowej/ telefonicznej,
  • 0 zł za utworzenie/modyfikację/odwołanie/realizację zlecenia stałego za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej,
  • 0 zł Realizacja transakcji: "Płać kartą i wypłacaj" - dla Kart Mastercard; Cashback - dla kart VISA (wypłata gotówki przy okazji dokonywania transakcji bezgotówkowej),
  • 0 zł Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej za dowolny okres rozliczeniowy,
  • najwyższa jakość obsługi zarówno w placówkach, jak i w internecie.
  • 2,50 zł wypłaty w bankomatach Euronet, Planet Cash, w bankomatach innych sieci, w bankomatach innych banków krajowych,
  • 5 zł wypłaty w kasie innego banku, innej instytucji w kraju,
  • 5 zł wypłaty w bankomatach za granicą, od 15 grudnia 2019 r. opłata będzie wynosić 2,50 zł
  • 5 zł wypłaty w kasie banku, innej instytucji za granicą,
  • 8 zł Przelew w ramach Banku na rachunki obce w Oddziale/Placówce Partnerskiej (Agencji),
  • 5 zł Przelew w ramach Banku na rachunki obce za pośrednictwem bankowości telefonicznej,
  • 8 zł Przelew w PLN do innego banku krajowego w Oddziale – Elixir, w Placówce Partnerskiej (Agencji) – Elixir,
  • 0,6% kwoty, min. 1 zł Wpłata gotówki w pozostałych wpłatomatach,
  • 0,35% kwoty, min. 1 zł Wpłata gotówki we wpłatomacie sieci Planet Cash,
  • 0,20%, min. 1 zł Wpłata gotówki we wpłatomacie w oddziałach banku,
  • 10 zł - Koszt konta przy nie spełnieniu warunków bezpłatności2.
  • 5 zł - Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach własnych, oraz w bankomatach obcych banków,
  • 5 zł - Przelew natychmiastowy, za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej: przelew w wysokości 0,01 zł – 20 000 zł,
  • 5 zł - Przelew europejski 3 – przelew elektroniczny do innego kraju należącego do Unii Europejskiej,
  • 50 zł - Przelew zagraniczny 3 realizowany w Oddziale,
  • 30 zł - Przelew zagraniczny 3 realizowany przez Elektroniczne Kanały Dostępu,
  • 150 zł - Opłata za zmianę wariantu konta na Konto Internetowe,
  • 2%, min. 75 zł - Opłata za przyznanie limitu,
  • 3,50 zł 4 - Prowizja za Korzyść.
  • 0,50 zł Opłata za komunikat SMS jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku za każdy wysłany SMS (pobierana zbiorczo raz na miesiąc). 0 zł do autoryzacji zleceń za każdy wysłany SMS.
  1 - Opłata nie jest pobierana:
  - w miesiącu otwarcia rachunku oraz w każdym innym miesiącu, w którym na Konto Jakże Osobiste nastąpił jednorazowy wpływ na kwotę min. 1 500 zł z innego banku, lub z konta firmowego prowadzonego w Alior Banku (jako wpływy na rachunek nie są traktowane przelewy otrzymane: z rachunków dla Klienta indywidualnego prowadzonych w ramach T-Mobile Usługi Bankowe, z rachunków Kantoru Walutowego Alior Banku oraz TESCO Finanse); lub
  - jeżeli posiadacz rachunku lub obaj współposiadacze (w przypadku rachunku wspólnego) nie ukończyli 26. roku życia (ostatnim miesiącem zwolnienia z opłaty jest miesiąc, w którym przypada dzień 26. urodzin posiadacza rachunku lub któregokolwiek ze współposiadaczy).,
  2 - Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym została wydana Karta lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane Kartą (lub Google Pay/Apple Pay) na łączną kwotę minimum 300 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku Karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od Kart ze statusem 'Do aktywacji', 'Aktywna', 'Zablokowana',
  3 - Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjętego w Alior Banku, pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru,
  4 - Prowizja jest pobierana w ostatnim dniu miesiąca za trzecią i każdą kolejną Korzyść, aktywną na koniec danego miesiąca (dwie Korzyści są bezpłatne). Do aktywnych Korzyści brane są także pod uwagę Korzyści, z których posiadacz/współposiadacz rachunku zrezygnował w trakcie trwania miesiąca. Prowizja nie jest pobierana w miesiącu otwarcia rachunku.

  "Konto Jakże Osobiste" - rentgen oferty | Opinie:

  Opłaty i prowizje - "Konta Jakże Osobiste":

  Otwarcie konta tutaj przez Internet [zł] 0 zł
  Korzystanie z konta [zł/miesiąc] 0 zł1 / 10 zł
  Przelew przez Internet [zł/szt] 0 zł
  Użytkowanie karty [zł/miesiąc] 0 zł2 / 5 zł
  Sposoby obsługi i dostępu do konta: Internet (przelewy, historia, saldo itd.), placówki

  Wypłaty gotówki z bankomatów oraz wpłaty:

  Bankomaty darmowe (bez prowizji) Bankomaty własne, w kasie banku, w ramach usługi BLIK
  Koszt wypłaty z bankomatu w Polsce [zł/szt] 2,50 zł
  Koszt wypłaty z bankomatu za granicą [zł/szt] 5 zł
  od 15 grudnia 2019 r. opłata będzie wynosić 2,50 zł

  Coś więcej o karcie płatniczej wydawanej do konta:

  Dostępne karty do wyboru Debit MasterCard zbliżeniowa
  Opłata za otrzymanie pierwszej karty [zł] 0 zł
  Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie [zł] 5 zł
  Dostępne wpłatomaty (urządzenia do wpłat pieniędzy, pomocne w przypadku braku placówek) Tak

  Inne opłaty:

  Zlecenia stałe (automatyczne wykonanie płatności o ustalonej przez Ciebie kwocie co miesiąc za np. abonament GSM) 0 zł
  Polecenie zapłaty (automatyczne regulowanie - obciążanie rachunku przez dostawcę np. energii, czynszu, ubezpieczenia czy abonamentu - wyskość opłaty pobieranej z konta ustala usługodawca.) 0 zł
  Powiadomienia SMS'ami o transakcjach Tak
  Dostępny limit zadłużenia w koncie Tak
  W jaki sposób są zabezpieczane transakcje wykonywane w internecie? Jednorazowe Hasła SMS

  Usługi dodatkowe do Konta Freemium:

  Oprocentowanie konta bankowego (rachunek bieżący, główny) 0,00%
  Oprocentowanie konta oszczędnościowego 3%
  Pełna tabela opłat i prowizji za "Konto Jakże Osobiste". Zestawienie opłat i prowizji, z którego korzystaliśmy

  Załóż "Konto Jakże Osobiste" klikając w button poniżej

  1 - Opłata nie jest pobierana:
  - w miesiącu otwarcia rachunku oraz w każdym innym miesiącu, w którym na Konto Jakże Osobiste nastąpił jednorazowy wpływ na kwotę min. 1 500 zł z innego banku, lub z konta firmowego prowadzonego w Alior Banku (jako wpływy na rachunek nie są traktowane przelewy otrzymane: z rachunków dla Klienta indywidualnego prowadzonych w ramach T-Mobile Usługi Bankowe, z rachunków Kantoru Walutowego Alior Banku oraz TESCO Finanse); lub
  - jeżeli posiadacz rachunku lub obaj współposiadacze (w przypadku rachunku wspólnego) nie ukończyli 26. roku życia (ostatnim miesiącem zwolnienia z opłaty jest miesiąc, w którym przypada dzień 26. urodzin posiadacza rachunku lub któregokolwiek ze współposiadaczy).,
  2 - Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym została wydana Karta lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane Kartą na łączną kwotę minimum 300 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku Karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od Kart ze statusem 'Do aktywacji', 'Aktywna', 'Zablokowana',

  Podsumowanie:

  "Konto Jakże Osobiste" to darmowa oferta z korzyściami do wyboru (9 różnych opcji). Z czego dwie zupełnie darmowe. Jest to konto dla aktywnych, pracujących i mających stałe dochody min. 1500 zł /msc. Bardzo łatwo jest założyć konto (jeśli posiadasz inne konto bankowe, to umowę możesz podpisać bez kuriera, przelewem, czyli całkowicie bez wychodzenia z domu).

  Instrukcja tekstowa założenia "Konta Jakże Osobiste"

  Jak zalozyc Nest Konto

  Jeśli wolisz instrukcje obrazkową przejdź tutaj

  Krok 1:

  Wszystkie pola wypełniamy swoimi danymi: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, nr. tel. Wybierz sposób zawarcia umowy o konto: Umowa on-line (potwierdzenie przelewem) lub Kurier.

  Krok 2:

  Wszystkie pola wypełniamy danymi z naszego Dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli adres korespondencyjny jest zgodny z wypełnionymi danymi zaznaczamy opcję "TAK".

  Krok 3:

  Sposób zawarcia umowy z Bankiem. Mamy do wyboru dwie opcje: Przelew, Kurier. Najszybszą formą jest przelew. Konto zostanie otwarte pod warunkiem, że Twoje dane zawarte w przelewie (imię, nazwisko oraz adres) będą zgodne z informacjami, wpisanymi przez Ciebie na wniosku. Jeśli wybierzemy przelew musimy wybrać Bank z którego zrobimy przelew weryfikacyjny. Następnie zaznaczamy produkty z jakich chemy skorzystać. Podstawowe to: "Konto Jakże Osobiste", karta płatnicza.

  Krok 4:

  W tym punkcie zaznaczamy to, na co się zgadzamy. Jeśli chesz zaznacz punkt z opisem: "Akceptuję wszystkie zgody", jeśli nie to należy zaznaczyć te, które są konieczyne do złożenia wniosku np.: "Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję wzór umowy...". Pozostałe to zgody na akcje marketingowe.

  Krok 5:

  Podsumowanie. W tym punkcie należy sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne, jeśli wszystko sie zgadza należy kliknąć WYŚLIJ. Zostaniemy przeniesieni na stronę Banku z którego wykonamy przelew weryfikacyjny jeśli taka opcja została wybrana, jeśli Kurier proces zakładania Konta zostanie zakończony. W obu przypadkach drogą mailową otrzymasz również komplet informacji o samym koncie.
  W przypadku opcji z przelewem po pozytywnym zweryfikowaniu danych komplet dokumentów wraz z NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta), który
  będzie służył Ci do logowania, zostanie wysłany na Twój adres e-mail podany we wniosku.
  W przypadku opcji z Kurierem wzór dokumentów wymaganych do otwarcia konta zostanie do Ciebie przesłany e-mailem. Następnie kurier skontaktuje się z Tobą i umówi spotkanie. Podczas spotkania odbierze podpisane przez Ciebie dokumenty i wstępnie je zweryfikuje. Konto zostanie otwarte po ponownej weryfikacji danych w systemie. Jeśli zakładasz "Konto Jakże Osobiste", swój numer NIK (wymagany do logowania) otrzymasz od kuriera w momencie podpisywania umowy.

  Krok 6:

  Logowanie. Po otrzymaniu informacji o tym, że rachunek został otwarty i uruchomiony należy się zalogować.


  Komentarze ze starej wersji strony

  brak


  Dziękujemy za odpowiedź na nasz APEL i wsparcie poradnika!

  smowo85.blogspot.com

  bankowonline.pl - "Konto Jakże Osobiste" w Alior Banku. Jedyne konto z korzyściami do wyboru!!! Wybierasz to, co aktualnie jest Ci potrzebne. Porównaj konto Jakże Osobiste w Alior Banku. Czy wiesz, że Alior Bank to najlepszy bank internetowy 2013? Konto Aliora jest coraz bardziej popularne. Zobacz inne konta osobiste, ranking kont bankowych i zobacz które miejsce zajmuje konto osobiste w Alior Banku.