"Konto Przekorzystne" w Banku Pekao S.A.

Czy warto otworzyć konto w Banku Pekao S.A.?
Prześwietlamy konto osobiste Banku Pekao S.A. z dostępem przez Internet 24h na dobę.

poradnik uaktualniono: Październik 2019

konta bankowe
Osobiste Oszczędnościowe Studenckie Młodzieżowe Walutowe Firmowe Pożyczki
opinie, oceny, recenzje
Nie pracuj dla pieniędzy, niech one pracują dla Ciebie.
Cytat: Robert Kiyosaki.


Konto Przekorzystne Banku Pekao S.A.

 • Zyskaj premię 200 zł!
 • Jeśli otworzysz Konto Przekorzystne i przystąpisz do promocji w terminie do 31.12.2019r. oraz spełnisz warunki promocji, możesz otrzymać 200 zł!
 • Aby otrzymać 200 zł należy: do 31.12.2019r. otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową lub usługą bankowości elektronicznej Pekao24 z tym, że umowa o Konto Przekorzystne z kartą debetową lub usługą bankowości elektronicznej powinna zostać zawarta w aplikacji PeoPay lub online za pośrednictwem strony pekao.com.pl/konto (jeśli identyfikacja klienta podczas zawierania umowy się nie powiedzie, można zawrzeć tę umowę również w oddziale banku Pekao S.A.).

  Warunki aktywności:

  Do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego spełnić oba warunki aktywności, tzn. zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A. oraz wykonać 1 transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay i w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych ponownie spełnić oba wspomniane warunki aktywności, i spełnić pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.

  Nagrodę otrzymasz do 14.11.2019 r. na swoje Konto Przekorzystne.

  Promocja jest przeznaczona dla osób, które między 01.01.2018 r. do 30.09.2019 nie była związana z Bankiem, w tym również jako współposiadacz, umową rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PLN,

  w Okresie przystąpienia do Promocji zawrze z Bankiem umowę o Konto wraz z Kartą lub aplikacją PeoPay.

  Regulamin Oferty Specjalnej 200 PLN z Kontem Przekorzystnym 

  Załóż konto


  Rachunek "Konto Przekorzystne" w Banku Pekao S.A. - jednej z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Czy warto? Prześwietlenie oferty.

  Pekao S.A.

  Krótko o Banku: Bank Pekao S.A.. Bank Polska Kasa Opieki (Bank Pekao, Pekao) – polski bank uniwersalny założony w 1929 jako państwowy bank komercyjny, od 1998 spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, od 1999 kontrolowany przez UniCredit; od 2011 prezesem banku jest Luigi Lovaglio. Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. Bank Pekao S.A. dysponuje siecią około 1000 oddziałów w całym kraju oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 1700 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 17 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem. Bank Pekao S.A. jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Tytuł "Most innovative Bank in CEE & CIS" magazynu EMEA Finance. Bank Pekao został także uhonorowany po raz piąty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2014.

  W latach 1999-2017 kontrolowany przez UniCredit. 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem przejęły spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju, których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa. Nastąpił rebranding i powrót Banku do charakterystycznego logo z żubrem.

  Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Pekao S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.


  Pekao S.A.

  Zalety i wady konta w Banku Pekao S.A. w skrócie:


   

  • 0 zł1 za otwarcie i prowadzenie konta,
  • 0 zł opłata za wydanie /wznowienie karty płatniczej,
  • 0 zł2 opłata za używanie karty płatniczej,
  • 0 zł3 za wypłaty ze wszystkich bankomatów na Świecie,
  • 0 zł za przelewy internetowe,
  • 0 zł za utworzenie zlecenia stałego,
  • 0 zł za złożenie i realizację polecenia zapłaty,
  • 0 zł bankowa usługa telekomunikacyjna Pekao24,
  • 100 zł zwrotu za OC na samochód z PZU SA,
  • do 100 zł zwrotu za rachunki za komórkę,
  • 0 zł Bezpłatny dostęp do usługi Pekao24 oraz nowoczesnej, funkcjonalnej i kompleksowej aplikacji mobilnej,
  • 6,00 zł1 - za prowadzenie konta,
  • 3,00 zł2 - opłata za obsługę karty wydanej do rachunku,
  • 1,00 zł - Zlecenie stałe składane w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej: realizacja zlecenia stałego,
  • 4,00 zł - Zlecenie stałe składane w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej: modyfikacja zlecenia stałego,
  • 1,00 zł - opłata za korzystanie z Tokena,
  • 0,20 zł - wysłanie kodu SMS do zaakceptowania zlecenia w Pekao24,
  • 5,00 zł - Opłata za sporządzenie wyciągu papierowego,
  • 2% min. 5,00 zł3 - wypłaty w kraju z obcych bankomatów,
  • 10 zł - Opłata za wydanie duplikatu karty MasterCard Debit FX. Opłaty nie pobiera się jeżeli karta została zniszczona z przyczyn niezależnych od Klienta,
  • Zatwierdzanie odciskiem palca jest możliwe dla przelewów do kwoty 200 zł.
  1 - Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w tym miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 6 zł/m-c za prowadzenie rachunku
  2 - 3,00 zł lub 0,00 zł Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w tym miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 3 zł/m-c za obsługę karty,
  Uwaga! Data rozliczenia transakcji może być późniejsza niż data jej dokonania. Bank rozlicza transakcje najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania informacji o autoryzacji transakcji. W przypadku niektórych transakcji Bank nie ma wpływu na termin, w jakim ta informacja zostanie do niego przesłana.
  3 - 0,00 lub 2% (minimum 5 zł) za wypłaty z obcych bankomatów. Wystarczy, że w każdym miesiącu zapewnisz wpływ na konto min. 500 zł oraz wykonasz przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową Banku Pekao S.A. lub aplikacją mobilną PeoPay. W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub PeoPay, w kolejnym miesiącu kalendarzowym Bank nie pobierze opłat za pierwsze 2 transakcje wypłaty gotówki z obcych bankomatów w kraju i za wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów za granicą.

  Konto w Banku Pekao S.A. - rentgen oferty | Opinie:

  Pekao S.A.

  Opłaty i prowizje - Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A.:

  Otwarcie konta tutaj przez Internet [zł] 0 zł
  Korzystanie z konta [zł/miesiąc] 0 zł1 lub 6 zł
  Przelew przez Internet [zł/szt] 0 zł
  Użytkowanie karty [zł/miesiąc] 0 zł2
  Sposoby obsługi i dostępu do konta: Internet (przelewy, historia, saldo itd.), placówki

  Wypłaty gotówki z bankomatów oraz wpłaty:

  Bankomaty darmowe (bez prowizji) Wszystkie Pekao S.A. w Polsce, dodatkowo 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z dowolnego bankomatu3
  Koszt wypłaty z bankomatu w Polsce [zł/szt] 0 zł3
  Koszt wypłaty z bankomatu za granicą [zł/szt] 0 zł3

  Coś więcej o karcie płatniczej wydawanej do konta:

  Pekao S.A.
  Dostępne karty do wyboru MasterCard Karta Wielowalutowa
  Opłata za otrzymanie pierwszej karty [zł] 0 zł
  Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie [zł] 0 zł
  Dostępne wpłatomaty (urządzenia do wpłat pieniędzy, pomocne w przypadku braku placówek) Tak, bankomaty Banku Pekao S.A. z funkcją wpłatomatu (nie wszystkie)

  Inne opłaty:

  Zlecenia stałe (automatyczne wykonanie płatności o ustalonej przez Ciebie kwocie co miesiąc za np. abonament GSM) 0 zł (utworzenie)
  Polecenie zapłaty (automatyczne regulowanie - obciążanie rachunku przez dostawcę np. energii, czynszu, ubezpieczenia czy abonamentu - wyskość opłaty pobieranej z konta ustala usługodawca.) 0 zł (wykonanie)
  Powiadomienia SMS'ami o transakcjach Tak (0,20 zł /szt.)
  Dostępny limit zadłużenia w koncie Tak
  W jaki sposób są zabezpieczane transakcje wykonywane w internecie? Jednorazowe Hasła SMS

  Usługi dodatkowe do Eurokonta Mobilnego :

  Oprocentowanie konta bankowego (rachunek bieżący, główny) 0,00%
  Oprocentowanie konta oszczędnościowego do 2,7%
  Pełna tabela opłat i prowizji za Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A.. Zestawienie opłat i prowizji, z którego korzystaliśmy

  Załóż Konto Przekorzystne klikając w button poniżej

  1 - Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w tym miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 6 zł/m-c za prowadzenie rachunku
  2 - 3,00 zł lub 0,00 zł Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w tym miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 3 zł/m-c za obsługę karty,
  Uwaga! Data rozliczenia transakcji może być późniejsza niż data jej dokonania. Bank rozlicza transakcje najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania informacji o autoryzacji transakcji. W przypadku niektórych transakcji Bank nie ma wpływu na termin, w jakim ta informacja zostanie do niego przesłana.
  3 - 0,00 lub 2% (minimum 5 zł) za wypłaty z obcych bankomatów. Wystarczy, że w każdym miesiącu zapewnisz wpływ na konto min. 500 zł oraz wykonasz przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową Banku Pekao S.A. lub aplikacją mobilną PeoPay. W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub PeoPay, w kolejnym miesiącu kalendarzowym Bank nie pobierze opłat za pierwsze 2 transakcje wypłaty gotówki z obcych bankomatów w kraju i za wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów za granicą.

  Jakie transakcje finansowe można wykonywać przez Internet?

  • masz dostęp do pełnej historii rachunku (wpłat i wypłat, w tym transakcji kartą),
  • przelew natychmiatowy - wykonanie płatności na dowolne konto w dowolnym Banku z możliwością ustalenia daty wysłania przelewu,
  • przelew do ZUS/urzędu skarbowego (możesz wykonać bieżące i przyszłe płatności),
  • polecenia zapłaty i zlecenia stałe - opis funkcji w kategorii "inne opłaty" powyżej,
  • otwieranie i zamykanie lokat terminowych.

  Podsumowanie:

  Konto Przekorzystne to dobra oferta dla osób korzystających często z karty, oraz takich, które otrzymują wynagrodzenie na konto. Dzięki temu unikają opłaty za kartę i konto. Dużym udogodnieniem jest także możliwość wypłaty gotówki bez prowizji z dowolnej sieci obcych bankomatów w Polsce - 2 transakcje miesięcznie, a także darmowe przelewy przez Internet.

  Instrukcja tekstowa założenia Konta Przekorzystnego

  Pekao S.A.

  Jeśli wolisz instrukcje obrazkową przejdź tutaj

  Krok 1:

  Wszystkie pola wypełniamy swoimi danymi, oraz zaznaczamy lub nie zgodę na pomoc Banku przy zakładaniu Nest Konta.


  Krok 2:

  Wszystkie pola wypełniamy danymi z naszego Dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli nie płacimy podatków w USA, zaznaczamy opcję NIE przy pytaniu "Jestem Rezydentem podatkowym USA". Jeśli adres korespondencyjny jest zgodny z wypełnionymi danymi zaznaczamy opcję "TAK".


  Krok 3:

  Sposób zawarcia umowy z Bankiem. Mamy do wyboru dwie opcje: Przelew, Kurier. Najszybszą formą jest przelew, ale pod pewnym warunkiem.
  Ważne: aby proces otwarcia konta za pomocą przelewu przebiegł bez przeszkód, przelew musi zostać wykonany z rachunku, który nie został wcześniej otwarty za pomocą przelewu weryfikacyjnego. Konto zostanie otwarte pod warunkiem, że Twoje dane zawarte w przelewie (imię, nazwisko oraz adres) będą zgodne z informacjami, wpisanymi przez Ciebie na wniosku. Jeśli wybierzemy przelew musimy wybrać Bank z którego zrobimy przelew weryfikacyjny. Następnie zaznaczamy produkty z jakich chemy skorzystać. Podstawowe to: Konto Przekorzystne, karta płatnicza.


  Krok 4:

  W tym punkcie zaznaczamy to, na co się zgadzamy. Jeśli chesz zaznacz punkt z opisem: "Akceptuję wszystkie zgody", jeśli nie to DO ZŁOŻENIA WNIOSKU WYMAGANE JEST ZAZNACZENIE ZGÓD 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Pozostałe to zgody na akcje marketingowe.


  Krok 5:

  Podsumowanie. W tym punkcie należy sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne, jeśli wszystko sie zgadza należy kliknąć WYŚLIJ. Zostaniemy przeniesieni na stronę Banku z którego wykonamy przelew weryfikacyjny jeśli taka opcja została wybrana, jeśli Kurier proces zakładania Konta zostanie zakończony. W obu przypadkach drogą mailową otrzymasz również komplet informacji o samym koncie.
  W przypadku opcji z przelewem po pozytywnym zweryfikowaniu danych komplet dokumentów wraz z NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta), który
  będzie służył Ci do logowania, zostanie wysłany na Twój adres e-mail podany we wniosku.
  W przypadku opcji z Kurierem wzór dokumentów wymaganych do otwarcia konta zostanie do Ciebie przesłany mailem. Następnie kurier skontaktuje się z Tobą i umówi spotkanie. Podczas spotkania odbierze podpisane przez Ciebie dokumenty i wstępnie je zweryfikuje. Konto zostanie otwarte po ponownej weryfikacji danych w systemie. Jeśli zakładasz Nest Konto lub Nest Oszczędności, swój numer NIK (wymagany do logowania) otrzymasz od kuriera w momencie podpisywania umowy.


  Krok 6:

  Logowanie. Po otrzymaniu informacji o tym, że rachunek został otwarty i uruchomiony należy się zalogować.


  Komentarze ze starej wersji strony

  brak


  Dziękujemy za odpowiedź na nasz APEL i wsparcie poradnika!

  smowo85.blogspot.com

  bankowonline.pl - Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A.: Bank Pekao S.A. jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Oferuje darmowe założenie oraz prowadzenie rachunku, darmową kartę debetową, przelewy internetowe. Wypłaty gotówki bez prowizji z szerokiej sieci bankomatów Banku Pekao S.A. w całej Polsce.