"Konto Przekorzystne" w Banku Pekao S.A.

Czy warto otworzyć konto w Banku Pekao S.A.?
Prześwietlamy konto osobiste Banku Pekao S.A. z dostępem przez Internet 24h na dobę.

poradnik uaktualniono:
01 Grudzień 2019

konta bankowe
Osobiste Oszczędnościowe Studenckie Młodzieżowe Walutowe Firmowe Pożyczki
opinie, oceny, recenzje
Nie pracuj dla pieniędzy, niech one pracują dla Ciebie.
Cytat: Robert Kiyosaki.


Konto Przekorzystne Banku Pekao S.A.

 • Zyskaj premię 200 zł!
 • Jeśli otworzysz Konto Przekorzystne i przystąpisz do promocji w terminie do 31.12.2019r. oraz spełnisz warunki promocji, możesz otrzymać 200 zł!
 • Aby otrzymać 200 zł należy: do 31.12.2019r. otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową lub usługą bankowości elektronicznej Pekao24 z tym, że umowa o Konto Przekorzystne z kartą debetową lub usługą bankowości elektronicznej powinna zostać zawarta w aplikacji PeoPay lub online za pośrednictwem strony pekao.com.pl/konto (jeśli identyfikacja klienta podczas zawierania umowy się nie powiedzie, można zawrzeć tę umowę również w oddziale banku Pekao S.A.).

  Warunki aktywności:

  Do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego spełnić oba warunki aktywności, tzn. zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A. oraz wykonać 1 transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay i w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych ponownie spełnić oba wspomniane warunki aktywności, i spełnić pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.

  Nagroda 200zł będzie wypłacona na Twoje Konto Przekorzystne w dwóch transzach po 100zł. Pierwsza transza – do końca drugiego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego, druga transza – do 29.05.2020 r.

  Promocja jest przeznaczona dla osób, które między 01.01.2018 r. do 30.09.2019 nie była związana z Bankiem, w tym również jako współposiadacz, umową rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PLN,

  Regulamin Oferty Specjalnej 200 PLN z Kontem Przekorzystnym 

  Załóż konto


  Rachunek "Konto Przekorzystne" w Banku Pekao S.A. - jednej z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Czy warto? Prześwietlenie oferty.

  Pekao S.A.

  Krótko o Banku: Bank Pekao S.A.. Bank Polska Kasa Opieki (Bank Pekao, Pekao) – polski bank uniwersalny założony w 1929 jako państwowy bank komercyjny, od 1998 spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, od 1999 kontrolowany przez UniCredit; od 2011 prezesem banku jest Luigi Lovaglio. Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. Bank Pekao S.A. dysponuje siecią około 1000 oddziałów w całym kraju oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 1700 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 17 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem. Bank Pekao S.A. jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Tytuł "Most innovative Bank in CEE & CIS" magazynu EMEA Finance. Bank Pekao został także uhonorowany po raz piąty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2014.

  W latach 1999-2017 kontrolowany przez UniCredit. 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem przejęły spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju, których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa. Nastąpił rebranding i powrót Banku do charakterystycznego logo z żubrem.

  Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Pekao S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.


  Pekao S.A.

  Zalety i wady konta w Banku Pekao S.A. w skrócie:


   

  • Konto uniwersalne dla osób od 14. r.ż.
  • 0 zł1 / 6 zł za otwarcie i prowadzenie konta,
  • 0 zł opłata za wydanie /wznowienie karty płatniczej,
  • 0 zł2 / 3 zł opłata za używanie karty płatniczej,
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów na Świecie dla osób do 26. r.ż., dla klientów powyżej 26 lat: 0 zł3
  • 0 zł za Wypłata z bankomatu w Polsce Blikiem dla osób do 26. r.ż. Dla klientów powyżej 26 lat3,
  • 0 zł za Wypłata z bankomatów za granicą dla osób do 26. r.ż. Dla klientów powyżej 26 lat4,
  • 0 zł za wpłatę gotówki we wpłatomacie własnym banku,
  • 0 zł za przelewy internetowe,
  • 0 zł za zlecenia stałe,
  • 0 zł za polecenia zapłaty,
  • 0 zł bankowa usługa telekomunikacyjna Pekao24,
  • 0 zł Bezpłatny dostęp do usługi Pekao24 oraz nowoczesnej, funkcjonalnej i kompleksowej aplikacji mobilnej,
  • 6,00 zł1 - za prowadzenie konta,
  • 3,00 zł2 - opłata za obsługę karty wydanej do rachunku,
  • 1,00 zł - Zlecenie stałe składane w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej: realizacja zlecenia stałego,
  • 10,00 zł - Zwykły przelew w oddziale banku,
  • 4,00 zł - Zlecenie stałe składane w Oddziale Banku lub w Placówce Partnerskiej: modyfikacja zlecenia stałego,
  • 5,00 zł - Opłata za sporządzenie wyciągu papierowego,
  • 0,99 zł Cashback,
  • 0,20 zł Kody SMS (autoryzacja operacji) opłaty możesz uniknąć korzystając z autoryzacji operacji w aplikacji PeoPay (mobilna autoryzacja),
  • Przelewy natychmiastowe niedostępne.
  1 - Opłaty unikniesz, jeżeli: nie ukończyłeś 26 lat LUB Aktywnie korzystałeś/aś z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w tym miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta (płatności za pośrednictwem Apple Pay lub PeoPay również się liczą). Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 6 zł /m-c za prowadzenie rachunku,
  2 - 3,00 zł lub 0,00 zł. Opłaty unikniesz, jeżeli: nie ukończyłeś 26 lat LUB Aktywnie korzystałeś/aś z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w tym miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta (płatności za pośrednictwem Apple Pay lub PeoPay również się liczą). Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 3 zł /m-c za prowadzenie rachunku,
  Uwaga! Data rozliczenia transakcji może być późniejsza niż data jej dokonania. Bank rozlicza transakcje najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania informacji o autoryzacji transakcji. W przypadku niektórych transakcji Bank nie ma wpływu na termin, w jakim ta informacja zostanie do niego przesłana.
  3 - 0,00 lub 2% (minimum 5 zł) za wypłaty z obcych bankomatów dla klientów powyżej 26 r.ż. - 0 zł bankomaty własne banku, 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności: 500 zł wpływu i 1 transakcji), 2% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach.
  4 - 0 zł pod warunkiem spełnienia warunków aktywności (500 zł wpływu i 1 transakcji). 2% min. 5 zł - w pozostałych przypadkach.

  Konto w Banku Pekao S.A. - rentgen oferty | Opinie:

  Pekao S.A.

  Opłaty i prowizje - Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A.:

  Otwarcie konta tutaj przez Internet [zł] 0 zł
  Korzystanie z konta [zł/miesiąc] 0 zł1 / 6 zł
  Przelew przez Internet [zł/szt] 0 zł
  Użytkowanie karty [zł/miesiąc] 0 zł2 / 3 zł
  Sposoby obsługi i dostępu do konta: Internet (przelewy, historia, saldo itd.), placówki

  Wypłaty gotówki z bankomatów oraz wpłaty:

  Bankomaty darmowe (bez prowizji) Wszystkie Pekao S.A. w Polsce, dodatkowo 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z dowolnego bankomatu3 / 2% min. 5 zł
  Koszt wypłaty z bankomatu w Polsce [zł/szt] 0 zł3 / 2% min. 5 zł
  Koszt wypłaty z bankomatu za granicą [zł/szt] 0 zł3 / 2% min. 5 zł

  Coś więcej o karcie płatniczej wydawanej do konta:

  Pekao S.A.
  Dostępne karty do wyboru Mastercard Debit FX
  Opłata za otrzymanie pierwszej karty [zł] 0 zł
  Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie [zł] 0 zł
  Dostępne wpłatomaty (urządzenia do wpłat pieniędzy, pomocne w przypadku braku placówek) Tak, bankomaty Banku Pekao S.A. z funkcją wpłatomatu (nie wszystkie)

  Inne opłaty:

  Zlecenia stałe (automatyczne wykonanie płatności o ustalonej przez Ciebie kwocie co miesiąc za np. abonament GSM) 0 zł
  Polecenie zapłaty (automatyczne regulowanie - obciążanie rachunku przez dostawcę np. energii, czynszu, ubezpieczenia czy abonamentu - wyskość opłaty pobieranej z konta ustala usługodawca.) 0 zł
  Powiadomienia SMS'ami o transakcjach Tak (0,20 zł /szt.)
  Dostępny limit zadłużenia w koncie Tak
  W jaki sposób są zabezpieczane transakcje wykonywane w internecie? Jednorazowe Hasła SMS

  Usługi dodatkowe do Konta Przekorzystnego :

  Oprocentowanie konta bankowego (rachunek bieżący, główny) 0,00%
  Oprocentowanie konta oszczędnościowego do 3%
  Pełna tabela opłat i prowizji za Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A.. Zestawienie opłat i prowizji, z którego korzystaliśmy

  Załóż Konto Przekorzystne klikając w button poniżej

  1 - Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w tym miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 6 zł/m-c za prowadzenie rachunku
  2 - 3,00 zł lub 0,00 zł Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w tym miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 3 zł/m-c za obsługę karty,
  Uwaga! Data rozliczenia transakcji może być późniejsza niż data jej dokonania. Bank rozlicza transakcje najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania informacji o autoryzacji transakcji. W przypadku niektórych transakcji Bank nie ma wpływu na termin, w jakim ta informacja zostanie do niego przesłana.
  3 - 0,00 lub 2% (minimum 5 zł) za wypłaty z obcych bankomatów. Wystarczy, że w każdym miesiącu zapewnisz wpływ na konto min. 500 zł oraz wykonasz przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową Banku Pekao S.A. lub aplikacją mobilną PeoPay. W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub PeoPay, w kolejnym miesiącu kalendarzowym Bank nie pobierze opłat za pierwsze 2 transakcje wypłaty gotówki z obcych bankomatów w kraju i za wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów za granicą.

  Podsumowanie:

  Konto Przekorzystne to dobra oferta dla osób korzystających często z karty, oraz takich, które otrzymują wynagrodzenie na konto. Dzięki temu unikają opłaty za kartę i konto. Dużym udogodnieniem jest także możliwość wypłaty gotówki bez prowizji z dowolnej sieci obcych bankomatów w Polsce - 2 transakcje miesięcznie, a także darmowe przelewy przez Internet.

  Instrukcja tekstowa założenia Konta Przekorzystnego

  Pekao S.A.

  Jeśli wolisz instrukcje obrazkową przejdź tutaj

  Krok 1:

  Wszystkie pola wypełniamy swoimi danymi, oraz zaznaczamy lub nie zgodę na pomoc Banku przy zakładaniu Nest Konta.


  Krok 2:

  Wszystkie pola wypełniamy danymi z naszego Dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli nie płacimy podatków w USA, zaznaczamy opcję NIE przy pytaniu "Jestem Rezydentem podatkowym USA". Jeśli adres korespondencyjny jest zgodny z wypełnionymi danymi zaznaczamy opcję "TAK".


  Krok 3:

  Sposób zawarcia umowy z Bankiem. Mamy do wyboru dwie opcje: Przelew, Kurier. Najszybszą formą jest przelew, ale pod pewnym warunkiem.
  Ważne: aby proces otwarcia konta za pomocą przelewu przebiegł bez przeszkód, przelew musi zostać wykonany z rachunku, który nie został wcześniej otwarty za pomocą przelewu weryfikacyjnego. Konto zostanie otwarte pod warunkiem, że Twoje dane zawarte w przelewie (imię, nazwisko oraz adres) będą zgodne z informacjami, wpisanymi przez Ciebie na wniosku. Jeśli wybierzemy przelew musimy wybrać Bank z którego zrobimy przelew weryfikacyjny. Następnie zaznaczamy produkty z jakich chemy skorzystać. Podstawowe to: Konto Przekorzystne, karta płatnicza.


  Krok 4:

  W tym punkcie zaznaczamy to, na co się zgadzamy. Jeśli chesz zaznacz punkt z opisem: "Akceptuję wszystkie zgody", jeśli nie to DO ZŁOŻENIA WNIOSKU WYMAGANE JEST ZAZNACZENIE ZGÓD 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Pozostałe to zgody na akcje marketingowe.


  Krok 5:

  Podsumowanie. W tym punkcie należy sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne, jeśli wszystko sie zgadza należy kliknąć WYŚLIJ. Zostaniemy przeniesieni na stronę Banku z którego wykonamy przelew weryfikacyjny jeśli taka opcja została wybrana, jeśli Kurier proces zakładania Konta zostanie zakończony. W obu przypadkach drogą mailową otrzymasz również komplet informacji o samym koncie.
  W przypadku opcji z przelewem po pozytywnym zweryfikowaniu danych komplet dokumentów wraz z NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta), który
  będzie służył Ci do logowania, zostanie wysłany na Twój adres e-mail podany we wniosku.
  W przypadku opcji z Kurierem wzór dokumentów wymaganych do otwarcia konta zostanie do Ciebie przesłany mailem. Następnie kurier skontaktuje się z Tobą i umówi spotkanie. Podczas spotkania odbierze podpisane przez Ciebie dokumenty i wstępnie je zweryfikuje. Konto zostanie otwarte po ponownej weryfikacji danych w systemie. Jeśli zakładasz Nest Konto lub Nest Oszczędności, swój numer NIK (wymagany do logowania) otrzymasz od kuriera w momencie podpisywania umowy.


  Krok 6:

  Logowanie. Po otrzymaniu informacji o tym, że rachunek został otwarty i uruchomiony należy się zalogować.


  Komentarze ze starej wersji strony

  brak


  Dziękujemy za odpowiedź na nasz APEL i wsparcie poradnika!

  smowo85.blogspot.com

  bankowonline.pl - Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A.: Bank Pekao S.A. jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Oferuje darmowe założenie oraz prowadzenie rachunku, darmową kartę debetową, przelewy internetowe. Wypłaty gotówki bez prowizji z szerokiej sieci bankomatów Banku Pekao S.A. w całej Polsce.