"Konto za Zero" w PKO BP.

Czy warto zaufać PKO BP? Sprawdzamy, czy konto faktycznie jest za 0?

poradnik uaktualniono: Październik 2019

konta bankowe
Osobiste Oszczędnościowe Studenckie Młodzieżowe Walutowe Firmowe Pożyczki
opinie, oceny, recenzje
Nie pracuj dla pieniędzy, niech one pracują dla Ciebie.
Cytat: Robert Kiyosaki.

Konto osobiste w PKO Banku Polskim "za Zero"

PKO BP oferuje darmowe konto, ale...

Konto osobiste w PKO Banku - bank oferuje nam Konto "za Zero".

Krótko o Banku - Najważniejszą misją Banku PKO BP jest przede wszystkim zachowanie tradycji i polskiego charakteru, wychodząc jednocześnie naprzeciw wymagającym klientom. Bank prowadzi bezpieczną politykę zarządzania ryzykiem finansowym. Warto wiedzieć, że bank posiada szeroką ofertę zarówno dla ludzi młodych, starszych, dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców. W 2013 roku PKO Bank Polski został laureatem konkursu Najwyższa Jakość Quality International. Doceniono dwa produkty banku skierowane do klientów korporacyjnych: system bankowości elektronicznej iPKO biznes oraz rachunek płacowy w kategorii produkt najwyższej jakości.Jakie zalety i wady kryje "Konto "za Zero""? Obiektywna recenzja w skrócie:

Zalety i wady Konta "za Zero" w skrócie:


 

 • 0 zł1 za otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł2 za wydanie, korzystanie i wznowienie karty płatniczej ze standardowym wizerunkiem,
 • 0 zł za wypłatę z ponad 3000 bankomatów PKO Banku Polskiego SA,
 • 0 zł za wznowienie karty ze standardowym wizerunkiem albo z wizerunkiem z galerii,
 • 0 zł za Sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres,
 • 0 zł za Zmiana kodu PIN dla karty debetowej PKO Ekspres w bankomacie,
 • 0 zł za krajowe przelewy przez internet i aplikację mobilną IKO,
 • 0 zł za przelew na rachunek do US i ZUS, przez internet,
 • 0 zł za dostęp do aplikacji IKO,
 • 0 zł za złożenie dyspozycji zlecenia stałego przez internet, realizację/modyfikację,
 • 0 zł za sprawdzenie salda na rachunku w bankomacie przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres,
 • 0 zł za zmianę kodu PIN dla karty debetowej PKO Ekspres w bankomacie,
 • 0 zł za sporządzenie i przekazanie pocztą na terenie kraju: wyciągu, zbiorczego zestawienia operacji - raz w miesiącu,
 • Debet na PKO Koncie za Zero do 1000 zł bez odsetek przez 30 dni, opłata 5 zł tylko za miesiąc, w którym skorzystasz z limitu,
 • Usługa Autooszczędzanie.
 • 3% nie mniej niż 5,00 zł wypłata w bankomatach innych niż PKO Banku Polskiego SA, w oddziałach banków innych niż PKO Banku Polskiego SA, w punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym, w urzędach pocztowych,
 • 3% nie mniej niż 10,00 zł wypłata za granicą - przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres w bankomatach, w oddziałach banków innych niż PKO Banku Polskiego SA lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu płatniczym,
 • 1 zł wypłata gotówkowa towarzysząca operacji bezgotówkowej (Cashback) - za każdą operację,
 • 1,99 zł Wydrukowanie w bankomacie PKO Banku Polskiego SA informacji o wysokości salda rachunku/wolnych środków, przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres - za każdy wydruk,
 • 1 zł Polecenie zapłaty z rachunku dłużnika na rachunki prowadzone w innych bankach (opłata jest pobierana od dłużnika),
 • 0,99 zł Zlecenie zmienne - każdorazowa realizacja zlecenia,
 • 2,99 zł - Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): ustanowienie zlecenia stałego w oddziale PKO Banku Polskiego SA,
 • 2,00 zł - Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): ustanowienie zlecenia stałego za pośrednictwem serwisu telefonicznego,
 • 4,00 zł - modyfikacja zlecenia stałego: w oddziale PKO Banku Polskiego SA,
 • 5,00 zł - Skorzystanie z dopuszczalnego salda debetowego - miesięcznie,
 • 1,00 zł - modyfikacja zlecenia stałego: za pośrednictwem serwisu telefonicznego PKO Banku Polskiego SA,
 • A) 3,00 zł - Informacja o saldach na skrzynkę poczty internetowej: przekazywanie informacji o zmianach sald - miesięczna opłata abonamentowa, 0 zł przywrócenie pierwotnego hasła,
 • B) 7,00 zł - Dzienne powiadomienia o wysokości salda lub 5 ostatnich operacjach na rachunku w ramach usługi "Informacja SMS" - miesięczna opłata abonamentowa,
 • 8,00 zł - Pakiet "INFO" obejmujący usługi wymienione w pkt A i B – miesięczna opłata abonamentowa,
 • 14,90 zł - Wydanie karty z wizerunkiem z galerii albo zmiana standardowego wizerunku karty na wizerunek z galerii albo zmiana wizerunku karty w ramach galerii,
 • 30,00 zł - Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie.

1 - 0 zł za prowadzenie konta, wystarczy mieć kartę debetową, w przeciwnym razie 6,90 zł/mies,
2 - 0 zł za kartę debetową:
     1. - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku,
     2. - 6,90 zł – gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę niższą niż 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku.

Konto "za Zero" - rentgen oferty | Opinie:

Opłaty i prowizje - Konto "za Zero":

Otwarcie konta tutaj przez Internet [zł] 0 zł
Korzystanie z konta [zł/miesiąc] 0 zł1
Przelew przez Internet [zł/szt] 0 zł
Użytkowanie karty [zł/miesiąc] 0 zł2
Sposoby obsługi i dostępu do konta: Internet (przelewy, historia, saldo itd.), placówki

Wypłaty gotówki z bankomatów oraz wpłaty:

Bankomaty darmowe (bez prowizji) PKO Banku Polskiego SA
Koszt wypłaty z bankomatu w Polsce [zł/szt] 3% nie mniej niż 5,00 zł
Koszt wypłaty z bankomatu za granicą [zł/szt] 3% nie mniej niż 10,00 zł

Coś więcej o karcie płatniczej wydawanej do konta:

Dostępne karty do wyboru MasterCard, Visa
Opłata za otrzymanie pierwszej karty [zł] 0 zł
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie [zł] 0 zł
Dostępne wpłatomaty (urządzenia do wpłat pieniędzy, pomocne w przypadku braku placówek) Tak

Inne opłaty:

Zlecenia stałe (automatyczne wykonanie płatności o ustalonej przez Ciebie kwocie co miesiąc za np. abonament GSM) 0 zł
Polecenie zapłaty (automatyczne regulowanie - obciążanie rachunku przez dostawcę np. energii, czynszu, ubezpieczenia czy abonamentu - wyskość opłaty pobieranej z konta ustala usługodawca.) 0 zł
Powiadomienia SMS'ami o transakcjach Tak
Dostępny limit zadłużenia w koncie Tak
W jaki sposób są zabezpieczane transakcje wykonywane w internecie? Jednorazowe Hasła SMS

Usługi dodatkowe do Konta "za Zero":

Oprocentowanie konta bankowego (rachunek bieżący, główny) 0,00%
Oprocentowanie konta oszczędnościowego do 1,20%
Pełna tabela opłat i prowizji za Konto "za Zero". Zestawienie opłat i prowizji, z którego korzystaliśmy

Załóż Konto "za Zero" klikając w button poniżej

1 - 0 zł za prowadzenie konta, wystarczy mieć kartę debetową, w przeciwnym razie 6,90 zł/mies,
2 - 0 zł za kartę debetową:
     1. - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku,
     2. - 6,90 zł – gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę niższą niż 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku.

Jakie transakcje finansowe można wykonywać przez Internet?

 • masz dostęp do pełnej historii rachunku (wpłat i wypłat, w tym transakcji kartą),
 • przelew natychmiatowy - wykonanie płatności na dowolne konto w dowolnym Banku z możliwością ustalenia daty wysłania przelewu,
 • przelew do ZUS/urzędu skarbowego (możesz wykonać bieżące i przyszłe płatności),
 • polecenia zapłaty i zlecenia stałe - opis funkcji w kategorii "inne opłaty" powyżej,
 • otwieranie i zamykanie lokat terminowych.

Podsumowanie:

Konto "za Zero". PKO Banku Polski oferuje bezpłatne prowadzenie rachunku oraz karty. Trzeba zwrócić uwagę na to, że opłaty do US i ZUS są bezpłatne pod warunkiem, że wykonujemy je przez internet. Niekorzystne jest to, że bezpłatne korzystanie z bankomatów jest możliwe tylko w PKO BP. Bank oferuje Usługę Autooszczędzanie, dzięki której można regularnie oszczędzać niewielkie sumy pieniędzy.

Instrukcja tekstowa założenia Konta "za Zero"

Jak zalozyc Konto za Zero

Jeśli wolisz instrukcje obrazkową przejdź tutaj

Krok 1:

Wszystkie pola wypełniamy swoimi danymi.

Krok 2:

Wszystkie pola wypełniamy danymi z naszego Dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli adres korespondencyjny jest zgodny z wypełnionymi danymi zaznaczamy opcję "TAK".

Krok 3:

Sposób zawarcia umowy z Bankiem. Mamy do wyboru dwie opcje: Przelew, Kurier. Najszybszą formą jest przelew. Konto zostanie otwarte pod warunkiem, że Twoje dane zawarte w przelewie (imię, nazwisko oraz adres) będą zgodne z informacjami, wpisanymi przez Ciebie na wniosku. Jeśli wybierzemy przelew musimy wybrać Bank z którego zrobimy przelew weryfikacyjny. Następnie zaznaczamy produkty z jakich chemy skorzystać. Podstawowe to: Konto "za Zero", karta płatnicza.

Krok 4:

W tym punkcie zaznaczamy to, na co się zgadzamy. Jeśli chesz zaznacz punkt z opisem: "Akceptuję wszystkie zgody", jeśli nie to należy zaznaczyć te, które są konieczyne do złożenia wniosku. Pozostałe to zgody na akcje marketingowe.

Krok 5:

Podsumowanie. W tym punkcie należy sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne, jeśli wszystko sie zgadza należy kliknąć WYŚLIJ. Zostaniemy przeniesieni na stronę Banku z którego wykonamy przelew weryfikacyjny jeśli taka opcja została wybrana, jeśli Kurier proces zakładania Konta zostanie zakończony. W obu przypadkach drogą mailową otrzymasz również komplet informacji o samym koncie.
W przypadku opcji z przelewem po pozytywnym zweryfikowaniu danych komplet dokumentów wraz z NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta), który
będzie służył Ci do logowania, zostanie wysłany na Twój adres e-mail podany we wniosku.
W przypadku opcji z Kurierem wzór dokumentów wymaganych do otwarcia konta zostanie do Ciebie przesłany e-mailem. Następnie kurier skontaktuje się z Tobą i umówi spotkanie. Podczas spotkania odbierze podpisane przez Ciebie dokumenty i wstępnie je zweryfikuje. Konto zostanie otwarte po ponownej weryfikacji danych w systemie. Jeśli zakładasz Konto "za Zero", swój numer NIK (wymagany do logowania) otrzymasz od kuriera w momencie podpisywania umowy.

Krok 6:

Logowanie. Po otrzymaniu informacji o tym, że rachunek został otwarty i uruchomiony należy się zalogować.


Komentarze ze starej wersji strony:


Dziękujemy za odpowiedź na nasz APEL i wsparcie poradnika!

smowo85.blogspot.com

bankowonline.pl - Konto "za Zero" - Konto bankowe w PKO BP: Najstarszy i największy polski Bank, oferuje nam Konto "za Zero", prowadzenie konta nic nie kosztuje, przelewy również są darmowe. Czy wiesz, że PKO BP wspiera różne organizacje harytatywne i sportowe? Konto osobiste w PKO Banku Polskim pod lupą...