Konto "Active"

Czy warto otworzyć konto w Eurobanku z m.in. darmowymi bankomatami? Akcja promocyjna „Konto Active” z 2-letnią gwarancją. Prześwietlamy konto osobiste Eurobanku z dostępem przez Internet 24h na dobę

poradnik uaktualniono:
22 wrzesień 2020

konta bankowe
Osobiste Oszczędnościowe Studenckie Młodzieżowe Walutowe Firmowe Pożyczki
opinie, oceny, recenzje
Nie pracuj dla pieniędzy, niech one pracują dla Ciebie.
Cytat: Robert Kiyosaki.

Darmowe Konto "Active" w Eurobanku posiadającym placówki. Czy warto? Prześwietlenie oferty.

Czy warto założyć to darmowe konto? Ile kosztuje? Czy są ukryte haczyki? Opinie, oceny Eurobanku.

Krótko o Banku - Bank powstał ponad dekadę temu jako wizja młodego polskiego przedsiębiorcy – Mariusza Łukasiewicza. Ideą założyciela było stworzenie banku „po drodze”, dostępnego w miejscach, w których klienci często przebywają i będącego do ich dyspozycji w dogodnym dla nich czasie. Marka Eurobank szybko stała się rozpoznawalna i wybieraną przez klientów ze względu na prostotę i szybkość realizowania usług. Bank zaistniał również dzięki oryginalności i łamaniu schematów w myśleniu o usługach bankowych. Wprowadził unikalne rozwiązania, a wiele z nich upowszechniło się na rynku. Jako pierwszy w Polsce zaproponował klientom m.in. karty płatnicze wydawane od ręki, sieć wpłatomatów online oraz token GSM - nowoczesne zabezpieczenie bankowości internetowej. Niedługo po starcie, Eurobank dołączył do Societe Generale, jednej z największych europejskich grup w sektorze usług finansowych, która w 2014 roku obchodziła swoje 150-lecie.

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Getin Bank są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.


Jakie zalety i wady kryje Konto "Active"? Obiektywna recenzja:

Zalety i wady Konto "Active" w skrócie:


 

 • 0 zł1 za otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł2 za wydanie i korzystanie z karty płatniczej,
 • 0 zł Wypłata w PLN ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • 0 zł za przelew przez Bankowość Internetową i Mobilną,
 • 0 zł Wpłata gotówki w placówce Eurobanku,
 • 0 zł Wpłata gotówki we wpłatomacie,
 • 0 zł Wypłata gotówki w placówce,
 • 0 zł Przelewy wykonywane przez Internet,
 • 0 zł Przelew wewnętrzny w placówce,
 • 0 zł Przelew wewnętrzny przez telefon,
 • 0 zł zł Przelew do innego banku przez telefon (IVR),
 • Zwrot dla uczestników Programu „Rodzina i Przyjaciele”3,
 • Powiadomienia do konta: Abonament Mini - Opłata miesięczna 0 zł, Liczba bezpłatnych SMS w abonamencie: 0, Opłata za 1 SMS poza abonamentem: 0,30 zł3,
 • 0 zł za utworzenie, zmianę i realizację Zlecenia Stałego o jednolitej kwocie przez internet,
 • 4,90 zł4 - Opłata za Posiadanie karty debetowej Visa Electron, MasterCard Debit, MasterCard Debit Prestige, opłata naliczana miesięcznie za każdą kartę,
 • 0 zł - Opłata za Posiadanie karty Płatności mobilne Visa, 0 zł przez pierwsze 12 mies. od dnia wydania, w kolejnych 2,90 zł4,
 • 5,95 zł4 - Opłata za Posiadanie karty MasterCard Debit NFC - wydawana do 03.04.2016 r.,
 • 7 zł Przelew do innego banku,
 • 4 zł Ustanowienie zlecenia stałego w placówce,
 • 2,00 zł Przelew do innego banku przez telefon (Doradca),
 • 7 zł Przelew do ZUS lub urzędu skarbowego,
 • 5 zł - Wypłata gotówki w bankomacie, w placówce banku lub w innej instytucji za granicą i/lub w walucie innej niż PLN,
 • 4,5% kwoty transakcji, min. 10 zł - Prowizja od wypłat gotówki za granicą,
 • 3,00 zł - Przelew ekspresowy, Kwota przelewu od 0,01 PLN do 3 000,00 PLN wykonywane przez Internet,
 • 2,00 zł - Przelew przez Bankowość Telefoniczną,
 • 1 zł - Sprawdzenie salda w bankomacie,
 • 10,00 zł - Przelew Sorbnet (min. kwota 1 mln PLN) wykonywane w placówce.
1 - Opłata za prowadzenie konta wyniesie 0 zł jeśli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty został spełniony jeden z warunków:
suma wpływów z tytułu wynagrodzenia, emerytury lub renty na konto wyniosła min: 1 500 zł, lub średnie saldo konta min. 15 000 zł, lub na rachunek bieżący wpłynęło świadczenie wychowawcze od organu właściwego do jego wypłaty w ramach programu Rodzina 500 Plus (zwolnienie z opłaty obowiązuje do końca września 2017 r.). W przypadku niespełnienia żadnego z powyższych warunków opłata wyniesie 9,00 zł. Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana w miesiącu zawarcia umowy konta oraz kolejnym miesiącu,
2 - 0 zł w przypadku spełnienia następujących warunków w danym miesiącu kalendarzowym: wpływ w formie przelewu przychodzącego na Konto Osobiste z innych banków lub z rachunków firmowych prowadzonych przez Bank w łącznej kwocie minimum 1000 zł oraz dokonania transakcji bezgotówkowych /iKasa na kwotę min. 300 zł i wyrażenia wszystkich zgód marketingowych dla Banku (w tym adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego) na ostatni dzień roboczy miesiąca LUB 3,5% kwoty transakcji, min. 5 zł,
3 - Program „Rodzina i Przyjaciele” dot. kont active i prestige. Osoba małoletnia może otworzyć konto tylko w pakiecie junior. Poleconymi mogą być 4 osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Programu nie były posiadaczami konta w Euro Banku S.A. Zwrot w programie wynosi maks. 60 zł miesięcznie i dotyczy transakcji bezgotówkowych z kategorii sport, rozrywka i rekreacja zrealizowanych kartami Posiadacza konta wydanymi do rachunku bieżącego objętego Programem. ,
4 - Opłata jest zwracana, jeżeli w miesiącu, za który została pobrana, na rachunku zaksięgowano Transakcje bezgotówkowe (płatności za towary i usługi) wykonane wszystkimi kartami Użytkownika wydanymi do tego rachunku na łączną kwotę co najmniej 400 zł. Zwrot opłaty za każdą kartę Użytkownika, który spełni warunek zwrotu, nastąpi do 15 dnia następnego miesiąca.

Konto "Active" - rentgen oferty | Opinie:

Opłaty i prowizje - "Konta Active":

Otwarcie konta tutaj przez Internet [zł] 0 zł
Korzystanie z konta [zł/miesiąc] 0 zł1
Przelew przez Internet [zł/szt] 0 zł
Użytkowanie karty [zł/miesiąc] 0 zł2 /2,90 zł, /4,90 zł, /5,95 zł
Sposoby obsługi i dostępu do konta: Internet (przelewy, historia, saldo itd.), placówki

Wypłaty gotówki z bankomatów oraz wpłaty:

Bankomaty darmowe (bez prowizji) Wszystkie bankomaty w kraju
Koszt wypłaty z bankomatu w Polsce [zł/szt] 0 zł
Koszt wypłaty z bankomatu za granicą [zł/szt] 4,5% kwoty transakcji, min. 10 zł

Coś więcej o karcie płatniczej wydawanej do konta:

Dostępne karty do wyboru Visa Electron, MasterCard Debit, MasterCard Debit Prestige3, MasterCard Debit NFC, Płatności mobilne Visa
Opłata za otrzymanie pierwszej karty [zł] 0 zł
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie [zł] 1 zł
Dostępne wpłatomaty (urządzenia do wpłat pieniędzy, pomocne w przypadku braku placówek) Tak

Inne opłaty:

Zlecenia stałe (automatyczne wykonanie płatności o ustalonej przez Ciebie kwocie co miesiąc za np. abonament GSM) 0 zł
Polecenie zapłaty (automatyczne regulowanie - obciążanie rachunku przez dostawcę np. energii, czynszu, ubezpieczenia czy abonamentu - wyskość opłaty pobieranej z konta ustala usługodawca.)
Powiadomienia SMS'ami o transakcjach Tak
Dostępny limit zadłużenia w koncie Tak
W jaki sposób są zabezpieczane transakcje wykonywane w internecie? Jednorazowe Hasła SMS

Usługi dodatkowe do Konta Active:

Oprocentowanie konta bankowego (rachunek bieżący, główny) 0,00%
Oprocentowanie konta oszczędnościowego do 2,50%
Pełna tabela opłat i prowizji za "Konto Active". Zestawienie opłat i prowizji, z którego korzystaliśmy

Załóż "Konto Active" klikając w button poniżej

1 - 0 zł jeśli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty został spełniony jeden z warunków:
suma wpływów z tytułu wynagrodzenia, emerytury lub renty na konto wyniosła min.1500 zł; lub średnie saldo konta min. 15 000 zł; lub na rachunek bieżący wpłynęło świadczenie wychowawcze od organu właściwego do jego wypłaty w ramach programu Rodzina 500 Plus (zwolnienie z opłaty obowiązuje do końca września 2017 r.). W przypadku niespełnienia żadnego z powyższych warunków opłata wyniesie 9 zł,
2 - Opłata jest zwracana, jeżeli w miesiącu, za który została pobrana, na rachunku zaksięgowano Transakcje bezgotówkowe (płatności za towary i usługi) wykonane wszystkimi kartami Użytkownika wydanymi do tego rachunku na łączną kwotę co najmniej 400 zł. MasterCard Debit NFC 5,95 zł., 2,90 zł. Płatności mobilne Visa, pozostałe 4,90 zł., 3 - karta MasterCard Debit Prestige wydawana jest wyłącznie do konta w pakiecie Prestige. W przypadku zmiany pakietu konta na inny niż Prestige, Posiadacz może zachować kartę MasterCard Debit Prestige, dla której opłaty i prowizje będą naliczane na zasadach obowiązujących dla nowego pakietu konta i karty MasterCard Debit.

Jakie transakcje finansowe można wykonywać przez Internet?

 • masz dostęp do pełnej historii rachunku (wpłat i wypłat, w tym transakcji kartą),
 • przelew natychmiatowy - wykonanie płatności na dowolne konto w dowolnym Banku z możliwością ustalenia daty wysłania przelewu,
 • przelew do ZUS/urzędu skarbowego (możesz wykonać bieżące i przyszłe płatności),
 • polecenia zapłaty i zlecenia stałe - opis funkcji w kategorii "inne opłaty" powyżej,
 • otwieranie i zamykanie lokat terminowych.

Podsumowanie:

Konto "Active" to dobra oferta dla osób ze stałym dochodem, który pozwoli uniknąć opłat za konto i kartę. Konto Eurobanku to darmowe Konto po spełnieniu warunków bezpłatności: 0 zł za prowadzenie, kartę oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, przelewy, zlecenia stałe. Bardzo łatwo jest założyć konto (jeśli posiadasz inne konto bankowe, to umowę możesz podpisać bez kuriera, przelewem, czyli całkowicie bez wychodzenia z domu).

Instrukcja tekstowa założenia "Konta Active"

Jak zalozyc Konto Active

Jeśli wolisz instrukcje obrazkową przejdź tutaj

Krok 1:

Wszystkie pola wypełniamy swoimi danymi.

Krok 2:

Wszystkie pola wypełniamy danymi z naszego Dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli adres korespondencyjny jest zgodny z wypełnionymi danymi zaznaczamy opcję "TAK".

Krok 3:

Sposób zawarcia umowy z Bankiem. Mamy do wyboru dwie opcje: Przelew, Kurier. Najszybszą formą jest przelew. Konto zostanie otwarte pod warunkiem, że Twoje dane zawarte w przelewie (imię, nazwisko oraz adres) będą zgodne z informacjami, wpisanymi przez Ciebie na wniosku. Jeśli wybierzemy przelew musimy wybrać Bank z którego zrobimy przelew weryfikacyjny. Następnie zaznaczamy produkty z jakich chemy skorzystać. Podstawowe to: "Konto Active", karta płatnicza.

Krok 4:

W tym punkcie zaznaczamy to, na co się zgadzamy. Jeśli chesz zaznacz punkt z opisem: "Akceptuję wszystkie zgody", jeśli nie to należy zaznaczyć te, które są konieczyne do złożenia wniosku. Pozostałe to zgody na akcje marketingowe.

Krok 5:

Podsumowanie. W tym punkcie należy sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne, jeśli wszystko sie zgadza należy kliknąć WYŚLIJ. Zostaniemy przeniesieni na stronę Banku z którego wykonamy przelew weryfikacyjny jeśli taka opcja została wybrana, jeśli Kurier proces zakładania Konta zostanie zakończony. W obu przypadkach drogą mailową otrzymasz również komplet informacji o samym koncie.
W przypadku opcji z przelewem po pozytywnym zweryfikowaniu danych komplet dokumentów wraz z NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta), który
będzie służył Ci do logowania, zostanie wysłany na Twój adres e-mail podany we wniosku.
W przypadku opcji z Kurierem wzór dokumentów wymaganych do otwarcia konta zostanie do Ciebie przesłany e-mailem. Następnie kurier skontaktuje się z Tobą i umówi spotkanie. Podczas spotkania odbierze podpisane przez Ciebie dokumenty i wstępnie je zweryfikuje. Konto zostanie otwarte po ponownej weryfikacji danych w systemie. Jeśli zakładasz Konto Active, swój numer NIK (wymagany do logowania) otrzymasz od kuriera w momencie podpisywania umowy.

Krok 6:

Logowanie. Po otrzymaniu informacji o tym, że rachunek został otwarty i uruchomiony należy się zalogować.


Komentarze ze starej wersji strony

brak


Dziękujemy za odpowiedź na nasz APEL i wsparcie poradnika!

smowo85.blogspot.com

bankowonline.pl - "Konto Active" w Eurobanku: darmowe konto osobiste z placówkami, ponadto oferuje darmowe wypłaty z bankomatów Euronet i Planet Cash oraz przelewy. Pakiet korzyści "Mój Bank".