Porównanie kont bankowych wg stanu na Lipiec 2021 - wybierz najlepszy rachunek

Nie musisz analizować ofert wszystkich Banków, możesz zaoszczędzić czas i jednocześnie wybrać najlepsze konto unikając opłat. Bardzo przydatne narzędzie w wyborze idealnego konta bankowego

poradnik uaktualniono:
08 lipiec 2021

konta bankowe
Osobiste Oszczędnościowe Studenckie Młodzieżowe Walutowe Firmowe Pożyczki
opinie, oceny, recenzje
Nie pracuj dla pieniędzy, niech one pracują dla Ciebie.
Cytat: Robert Kiyosaki.

Precyzyjne i ujawniające ukryte haczyki porównanie kont bankowych z dostępem i obsługą 24h na dobę powstało dzięki eksperckiej współpracy z doradcami, Bankami, a także wszystkim dzięki Waszym ocenom.

Z tego powodu pomoże Ci uniknąć haczyków i zbędnych opłat oraz założyć najlepsze konto, z którego będziesz mieć 100 % zadowolenia.

Najlepsze konta bankowe są oceniane przez Was w obiektywnym rankingu kont bankowych.

W porównaniu uwzględniono najlepsze i najsolidniejsze Banki dla prowadzenia konta osobistego z ponad 100.


opinie dla dowolnego konta bankowego osób, które już Lipiecą to konto,
instrukcja jak założyć konto przez Internet w wybranym Banku w kilka minut,
analiza i recenzja każdego konta - "więcej" w tabeli poniżej.


3 najlepsze konta dla aktywnie korzystających z rachunku


Bank Konto Prowadzenie konta
[zł/msc]
Przelew [zł/szt] Użytkowanie karty [zł/msc] Bankomaty darmowe Koszt 1 wypłaty z pozostałych Recenzja/Załóż konto na stronie banku
Konto Direct Konto Direct
Zgodnie z procedurą ING Banku Śląskiego, konto może być założone również przez osobę w wieku 13-18 lat, ale w oddziale.
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł1
lub 7,00 zł
ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju + pierwsza wypłata z obcego bankomatu 0,00 zł2
lub 2,50 złKonto 360° 0,00 zł3
lub 8,00 zł
0,00 zł 0,00 zł3
lub 7,00 zł
Millennium Bank 1,00 zł - BZ WBK i Cash4You,
5,00 zł pozostałe lub wszystkie bankomaty w Polsce i na Świecie
za 0,00 zł3


Konto Proste zasady 0,00 zł4
lub 8 zł
0,00 zł 0,00 zł,
10,00 zł Sticker (naklejka zbliżeniowa)
Wszystkie w Polsce 0,00 zł

1 - 7,00 zł /msc lub 0,00 zł /msc, jeśli wykonasz płatności kartą do konta na kwotę min. 300,00 zł łącznie /msc.
2 - pierwsza transakcja w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 2,50 zł,
3 - 8,00 zł /msc, 7,00 zł /msc lub 0,00 zł /msc za prowadzenie konta, użytkowanie karty i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, jeśli co miesiąc na Twoje konto wpłynie co najmniej 1.000,00 zł oraz zapłacisz min. jeden raz kartą za zakupy w miesiącu,
4 - 0 zł gdy w poprzednim miesiącu dokonano min. 1 transakcji bezgotówkowej, w przeciwnym wypadku 8 zł,

3 konta w bankach z polskim kapitałem


Bank Konto Prowadzenie konta
[zł/msc]
Przelew [zł/szt] Użytkowanie karty [zł/msc] Bankomaty darmowe Koszt 1 wypłaty z pozostałych Recenzja/Załóż konto na stronie banku
Konto za Zero 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł2
lub 10,00 zł
PKO BP 10,00 zł

Konto Przekorzystne 0,00 zł3
lub 6,00 zł
0,00 zł 0,00 zł4
lub 3,00 zł
Od klientów do 26. roku życia opłata za kartę nie jest pobierana
Z sieci bankomatów Banku Pekao S.A. w całej Polsce. 0 zł - dla osób do 26. r.ż. 0 zł za 2 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów obcych.
Kolejne 2 % min. 5,00 zł5


Konto Inteligo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł6
lub 4,00 zł
PKO BP i Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK) 5,00 zł

1 - 0,00 zł lub 8.00 zł wystarczy mieć kartę debetową LUB jeśli jesteś beneficjentem 500+,
2 - Opłaty unikniesz, jeżeli w ciągu miesiąca wykonasz transakcje kartą lub Blikiem na łączną sumę wynoszącą co najmniej 300 zł (200 zł dla beneficjentów 500+),
3 - Opłaty unikniesz, jeżeli: nie ukończyłeś 26 lat LUB zapewnisz miesięczne wpływy w wysokości min. 500 zł ORAZ wykonasz co najmniej 1 transakcję kartą (również płatności za pośrednictwem Apple Pay lub PeoPay),
4 - 3,00 zł lub 0,00 zł Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w tym miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum 500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 3 zł/m-c za obsługę karty,
Uwaga! Data rozliczenia transakcji może być późniejsza niż data jej dokonania. Bank rozlicza transakcje najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania informacji o autoryzacji transakcji. W przypadku niektórych transakcji Bank nie ma wpływu na termin, w jakim ta informacja zostanie do niego przesłana.
5 - 0,00 lub 2% (minimum 5 zł) za wypłaty z obcych bankomatów. Wystarczy, że w każdym miesiącu zapewnisz wpływ na konto min. 500 zł oraz wykonasz przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową Banku Pekao S.A. lub aplikacją mobilną PeoPay. W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub PeoPay, w kolejnym miesiącu kalendarzowym Bank nie pobierze opłat za pierwsze 2 transakcje wypłaty gotówki z obcych bankomatów w kraju i za wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów za granicą,
6 - 0,00 zł lub 4,00 zł /msc, jeśli wykonasz płatności kartą do konta na kwotę min. 99,99 zł łącznie /msc,


Pozostałe konta


Bank Konto Prowadzenie konta
[zł/msc]
Przelew [zł/szt] Użytkowanie karty [zł/msc] Bankomaty darmowe Koszt 1 wypłaty z pozostałych Recenzja/Załóż konto na stronie banku
Konto Jakże Osobiste 0,00 zł1
lub 10 zł
0 zł do 26. roku życia
0,00 zł 0,00 zł2
lub
5,00 zł /mies
Alior Bank, w kasie banku, w ramach usługi BLIK w Polsce 2,50 zł

Konto Internetowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł3
lub
6,00 zł /mies
Bankomaty własne oraz sieci Euronet dla wypłat powyżej 100 zł 5,00 zł pozostałe bankomaty oraz sieć Euronet przy wypłacie poniżej 100 zł

eKONTO 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł4
lub
7,00 zł
0 zł - jeżeli wypłacana kwota wynosi min. 100 zł
2,50 zł - jeśli wypłacana kwota jest niższa niż 100 zł
0 zł - jeżeli wypłacana kwota wynosi min. 100 zł
2,50 zł - jeśli wypłacana kwota jest niższa niż 100 zł


Konto Otwarte na Ciebie 0,00 zł 0,00 zł 0 zł5 / 3 zł / 6 zł / 10 zł Karta Otwarta na Dzisiaj Mastercard - BNP Paribas i Planet Cash w Polsce, (opłata nie jest pobierana, jeśli użytkownik nie skończył 26. roku życia), BNP Paribas oraz Global Alliance za granicą
0 zł - Karta Otwarta na eŚwiat Mastercard oraz Karta Otwarta na Świat Mastercard.
5,00 zł

Konto Jakie Chcę 0,00 zł 0,00 zł 3 zł stała
0 zł6
lub 5 zł
Santander Bank Polska, wszystkie bankomaty dla klientów do 26. roku życia 5 zł dla osób powyżej 26r. życia

1 - Opłaty unikniesz, jeżeli: zapewnisz miesięczne wpływy na konto w wysokości min. 1500 zł (kwota ta nie może być sumą niższych kwot) lub nie ukończyłeś 26. r.ż.,
2 - Opłaty unikniesz, jeżeli w poprzednim miesiącu wykonasz bezgotówkowe transakcje kartą (lub Google Pay/Apple Pay) na min. 300 zł,
3 - 6,00 zł lub 0,00 zł /msc, w miesiącu, w którym została wydana Karta lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane Kartą (lub Google Pay/Apple Pay) na łączną kwotę minimum 300,00 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku Karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od Kart ze statusem 'Do aktywacji', 'Aktywna', 'Zablokowana',
4 - Opłaty unikniesz, jeżeli wykonasz min. 1 transakcję kartą (lub Google Pay/Apple Pay/Blikiem) w miesiącu,
5 - Opłaty za Kartę Otwartą na Dzisiaj Mastercard (3 zł) unikniesz, jeżeli: nie ukończyłeś 26 roku życia LUB w poprzednim miesiącu wykonałeś min. 1 transakcję bezgotówkową kartą (lub Google Pay/Apple Pay), opłaty za Kartę Otwartą na eŚwiat Mastercard (6 zł) oraz Kartę Otwartą na Świat Mastercard (10 zł) nie można uniknąć,
6 - Opłaty 5 zł możesz uniknąć, wykonując min. 5 transakcji kartą (lub Google Pay/Apple Pay) w miesiącu, opłata 3 zł jest opłatą stałą i nie da się jej uniknąć,
7 - Aby nie płacić za prowadzenie konta wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków:
      1. będziesz utrzymywać na rachunkach w Banku (kontach, lokatach, inwestycjach) salda w wysokości min. 30 000 zł LUB,
      2. zapewnisz miesięczne wpływy zewnętrzne w łącznej kwocie min. 5000 zł,