Recenzja konta "Wymarzonego" Raiffeisen POLBANK

Konto w Banku Raiffeisen POLBANK - internetowe konto osobiste. Prześwietlamy konto osobiste Raiffeisen z dostępem przez Internet

poradnik uaktualniono:
22 wrzesień 2020

konta bankowe
Osobiste Oszczędnościowe Studenckie Młodzieżowe Walutowe Firmowe Pożyczki
opinie, oceny, recenzje
Nie pracuj dla pieniędzy, niech one pracują dla Ciebie.
Cytat: Robert Kiyosaki.

Porównujemy Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbank- recenzja:

Czy warto mieć Wymarzone Konto? Ile kosztuje prowadzenie tego konta i czy je polecamy? Czy są haczyki?

Krótko o Banku: Raiffeisen Polbank działa na polskim rynku od 1991 roku. Należy do austriackiej Grupy Raiffeisen, a jego wyłącznym akcjonariuszem pozostaje Raiffeisen Bank International. Raiffeisen Polbank Polska S.A posiada bogatą ofertę świadczonych usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm czy klientów korporacyjnych. Warto wiedzieć, że Raiffeisen Polbank jest wiodącą instytucją finansową oferująca usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Austrii oraz liderem wśród banków uniwersalnych w Europie Środkowo - Wschodniej.

Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Nest Bank S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.Jakie zalety i wady kryje Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbank? Recenzja w skrócie:

Wysoka jakość usług międzynarodowego Banku Raiffeisen Polbank i stabilność rynkowa, stawiają ten Bank wysoko wśród konkurencji:

Zalety i wady Wymarzonego konta Raiffeisen Polbank:

 • Wszystkie środki zgromadzone na koncie są oprocentowane do 1,5%1,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł opłata za wydanie/duplikat/wznowienie karty płatniczej/kodu PIN KARTA MASTERCARD DEBIT,
 • 0 zł za kartę płatniczą w postaci naklejki zbliżeniowej w kolejnych latach po opłacie 15 zł za wydanie w pierwszym roku,
 • 0 zł za wpłaty na konto w kasach banku za 0 zł,
 • 0 zł za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju,
 • 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu kalendarzowym gotówki w oddziale,
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe w bankomacie Banku,
 • 0 zł za wpłaty na konto w kasach Banku,
 • 0 zł za wyciągi elektroniczne,
 • 0 zł sprawdzenie salda dostępnego na rachunku w bankomatach Banku w kraju, w bankomatach sieci Planet Cash w kraju,
 • 0 zł za przelewy internetowe, przelewy krajowe w systemie ELIXIR są również bezpłatne,
 • 0 zł za przelew w walucie PLN na konto w banku dokonany przy pomocy bankowości mobilnej "Mobilny Bank" i dostęp do Centrum Telefonicznego,
 • 0 zł za przelew do innego banku w PLN w systemie bankowości internetowej R-Online, w serwisie bankowości mobilnej "Mobilny Bank",
 • 0 zł za ustanowienie, modyfikację, realizację i usunięcie zlecenia stałego w systemie bankowości internetowej R-Online, w Centrum Telefonicznym, w oddziale banku,
 • 0 zł ustanowienie, modyfikacja, realizacja i odwołanie polecenia zapłaty w systemie bankowości internetowej R-Online, w Centrum Telefonicznym, w oddziale banku,
 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości internetowej "R-Online", do serwisu bankowości mobilnej "Mobilny Bank" oraz do Centrum Telefonicznego,
 • możliwość wpłaty środków na konto we wpłatomatach Raiffeisen Polbank (bez opłat, bez kolejek),
 • możliwość uzyskania limitu zadłużenia w rachunku do 100 000 zł bez zabezpieczeń.
 • 3 zł /msc za obsługę karty debetowej – opłaty nie możesz uniknąć,
 • 15 zł za wydanie naklejki zbliżeniowej i pierwszy rok jej używania, Opłata jest jednorazowa,
 • 0 zł za pierwszą w miesiącu wypłatę środków w oddziale, 0,2% min. 5 zł max. 200 zł za każdą kolejną,
 • 3% wartości transakcji, min. 8 zł za wypłatę gotówki za granicą,
 • 3% wartości transakcji, min. 8 zł za transakcje zrealizowane w urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych,
 • jednorazowy przelew w walucie PLN na konto w Banku realizowany w placówce 5 zł, 0 zł przez Centrum Telefoniczne,
 • 10 zł jednorazowy przelew do innego banku w PLN (dotyczy również przelewów predefiniowanych oraz przelewów z datą przyszłą oraz przelewów do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) realizowany w placówce; 5 zł w Centrum Telefonicznym,
 • 5 zł za przelew internetowy w euro - tzw. przelew "euroregulowany",
 • 10 zł za przelew SORBNET od 1 mln zł (29 zł poniżej tej kwoty),
 • 35 zł za przelew walutowy (z opcją podziału kosztów),
 • 5 zł wyciąg papierowy dla Klientów posiadających dostęp do systemu bankowości internetowej R-Online.
1 - Wszystkie środki zgromadzone na koncie są oprocentowane dzięki automatycznej funkcji oszczędzania. Oprocentowanie rośnie wraz ze wzrostem salda.
0,375 % dla kwot 0 - 3 000 zł, 1,125 % dla kwot 3 000,01 - 10 000 zł, 1,5 % dla kwot powyżej 10 000 zł.
Środki własne zgromadzone na Wymarzonym Koncie oraz Wymarzonym Koncie Lokacyjnym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie zgromadzonych środków naliczane jest odrębnie dla sald zgromadzonych na ww. kontach w danych przedziałach kwotowych, zgodnie z oprocentowaniem danego przedziału kwotowego, a następnie sumowane (np. dla Wymarzonego Konta w przypadku zgromadzonej na koncie kwoty 25 000 PLN, środki do kwoty 3 000 PLN będą oprocentowane wg stopy procentowej obowiązującej dla pierwszego przedziału kwotowego: stopa referencyjna * 0,25 (obecnie 0,375%), środki od kwoty 3 000,01 PLN do 10 000,00 PLN: stopa referencyjna * 0,75 (obecnie 1,125%), dla 10 000,01 zł i więcej – stopa referencyjna * 1 (obecnie 1,5%). W każdej chwili szybko sprawdzisz, ile wynosi oprocentowanie Twoich środków na koncie, ponieważ oparte jest na zmiennej stopie referencyjnej NBP i stałym mnożniku. Informację o aktualnej stopie referencyjnej znajdziesz na stronie nbp.pl

Konto w Raiffeisen Polbank - rentgen oferty | Opinie:

Opłaty i prowizje - Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbank:

Otwarcie konta tutaj przez Internet [zł] 0 zł
Korzystanie z konta [zł/miesiąc] 0 zł
Przelew przez Internet [zł/szt] 0 zł
Użytkowanie karty [zł/miesiąc] 3 zł
Sposoby obsługi i dostępu do konta: Internet (przelewy, historia, saldo itd.), placówki Raiffeisen Polbank

Wypłaty gotówki z bankomatów oraz wpłaty:

Bankomaty darmowe (bez prowizji) Wszystkie w Polsce
Koszt wypłaty z bankomatu w Polsce [zł/szt] 0 zł
Koszt wypłaty z bankomatu za granicą [zł/szt] 3% wartości transakcji, min. 8 zł od wypłaty

Coś więcej o karcie płatniczej wydawanej do konta:

Dostępne karty do wyboru MASTERCARD DEBIT PayPass, naklejka zbliżeniowa MASTERCARD
Opłata za otrzymanie pierwszej karty [zł] 0 zł
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie [zł] 0 zł w bankomatach sieci Raiffeisen, 1 zł za sprawdzenie w pozostałych bankomatach
Dostępne wpłatomaty (urządzenia do wpłat pieniędzy, pomocne w przypadku braku placówek) Tak

Inne opłaty:

Zlecenia stałe (automatyczne wykonanie płatności o ustalonej przez Ciebie kwocie co miesiąc za np. abonament GSM) 0 zł (zdefiniowanie, odwołanie, zmianę i realizowanie przez Serwis WWW)
Polecenie zapłaty (automatyczne regulowanie - obciążanie rachunku przez dostawcę np. energii, czynszu, ubezpieczenia czy abonamentu - wyskość opłaty pobieranej z konta ustala usługodawca.) 0 zł (zdefiniowanie, realizację Polecenia Zapłaty, Modyfikacja, odwołanie)
Powiadomienia SMS'ami o transakcjach Tak
Dostępny limit zadłużenia w koncie Tak
W jaki sposób są zabezpieczane transakcje wykonywane w internecie? Jednorazowe Hasła SMS

Usługi dodatkowe do Konta Wymarzonego:

Oprocentowanie konta bankowego (rachunek bieżący, główny) do 1,5%
Oprocentowanie konta oszczędnościowego do 1,8%
Pełna tabela opłat i prowizji za Wymarzone konto w Raiffeisen Polbank. Zestawienie opłat i prowizji, z którego korzystaliśmy

Załóż Wymarzone Konto klikając w button poniżej


Jakie transakcje finansowe można wykonywać przez Internet?

 • masz dostęp do pełnej historii rachunku (wpłat i wypłat, w tym transakcji kartą),
 • przelew natychmiatowy - wykonanie płatności na dowolne konto w dowolnym Banku z możliwością ustalenia daty wysłania przelewu,
 • przelew do ZUS/urzędu skarbowego (możesz wykonać bieżące i przyszłe płatności),
 • polecenia zapłaty i zlecenia stałe - opis funkcji w kategorii "inne opłaty" powyżej,
 • otwieranie i zamykanie lokat terminowych.

Podsumowanie:

Na uwagę zasługuje darmowa obsługa, możliwość bezpłatnych wypłat gotówki z bankomatów krajowych wszystkich banków. Zaletą konta jest możliwość bezpłatnej wpłaty gotówki w oddziale banku, a także stosunkowo łatwa możliwość uzyskania wysokiego limitu zadłużenia. Jeżeli nie chcesz płacić za kartę, to nie musisz – karta nie jest obowiązkowa - wystarczy jej po prostu nie zamawiać.

Instrukcja tekstowa założenia Konta Direct

Jak zalozyc Konto

Jeśli wolisz instrukcje obrazkową przejdź tutaj

Krok 1:

Wybieramy SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY. Najszybszą formą jest przelew, ale pod pewnym warunkiem.
Ważne: aby proces otwarcia konta za pomocą przelewu przebiegł bez przeszkód, przelew musi zostać wykonany z rachunku, który nie został wcześniej otwarty za pomocą przelewu weryfikacyjnego. Konto zostanie otwarte pod warunkiem, że Twoje dane zawarte w przelewie (imię, nazwisko oraz adres) będą zgodne z informacjami, wpisanymi przez Ciebie na wniosku. Jeśli wybierzemy przelew musimy wybrać Bank z którego zrobimy przelew weryfikacyjny. Następnie wszystkie pola wypełniamy swoimi danymi.


Krok 2:

Wszystkie pola wypełniamy danymi z naszego Dowodu osobistego lub paszportu.


Krok 3:

Wybieramy z jakiej karty chcemy skorzystać: MASTERCARD DEBIT, WYMARZONA VISA, NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA MINIKARTA DEBIT.


Krok 4:

W tym punkcie zaznaczamy to, na co się zgadzamy. "Akceptuję wszystkie zgody", jeśli nie zaznaczamy wniosek nie zostanie zaakceptowany.


Krok 5:

Podsumowanie. W tym punkcie należy sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne, jeśli wszystko sie zgadza należy kliknąć WYŚLIJ. Zostaniemy przeniesieni na stronę Banku z którego wykonamy przelew weryfikacyjny jeśli taka opcja została wybrana, jeśli Kurier proces zakładania Konta zostanie zakończony. W obu przypadkach drogą mailową otrzymasz również komplet informacji o samym koncie.
W przypadku opcji z przelewem po pozytywnym zweryfikowaniu danych komplet dokumentów wraz z NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta), który
będzie służył Ci do logowania, zostanie wysłany na Twój adres e-mail podany we wniosku.
W przypadku opcji z Kurierem wzór dokumentów wymaganych do otwarcia konta zostanie do Ciebie przesłany mailem. Następnie kurier skontaktuje się z Tobą i umówi spotkanie. Podczas spotkania odbierze podpisane przez Ciebie dokumenty i wstępnie je zweryfikuje. Konto zostanie otwarte po ponownej weryfikacji danych w systemie. Jeśli zakładasz Konto Wymarzone swój numer NIK (wymagany do logowania) otrzymasz od kuriera w momencie podpisywania umowy.


Krok 6:

Logowanie. Po otrzymaniu informacji o tym, że rachunek został otwarty i uruchomiony należy się zalogować.


komentarze ze starej wersji strony:


Dziękujemy za odpowiedź na nasz APEL i wsparcie poradnika!

smowo85.blogspot.com

bankowonline.pl - Wymarzone Konto w Raiffeisen Polbank - czy warto wybrać Wymarzone Konto i oszczędzić pieniądze na koncie? Sprawdź inne konta osobiste w bankach w Polsce i przekonaj się, które miejsce w rankingu kont bankowych zajmuje i jakie zbiera oceny internetowe Wymarzone Konto Raiffeisen Polbank!