"Moto Konto" w Toyota Banku

Toyota jest znana raczej z niezawodnych samochodów. Czy konto osobiste w Toyota Banku z Promocją „Kieruj się na oszczędzanie” jest równie dobre? Sprawdź opinie i recenzje.

poradnik uaktualniono:
01 Grudzień 2019

konta bankowe
Osobiste Oszczędnościowe Studenckie Młodzieżowe Walutowe Firmowe Pożyczki
opinie, oceny, recenzje
Nie pracuj dla pieniędzy, niech one pracują dla Ciebie.
Cytat: Robert Kiyosaki.

Warunki uczestnictwa w Promocji:

 • 1. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie trwania Promocji:
  1.1) Zawarła lub posiada umowę Konta i umowę karty debetowej w Banku,
  1.2) Wypełni deklarację Przystąpienia do Promocji za pośrednictwem strony internetowej: Deklaracja Tankuj Korzyści, w której:
  a) wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych o ofercie Banku za pomocą poczty elektronicznej i wiadomości SMS,
  b) poda dane dotyczące posiadanego samochodu.
  c) Wykona Transakcje Petrol za pomocą Karty płatniczej,
  d) Spełni warunki dotyczące średniego salda środków określone w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu,
  e) Wykona Transakcje dowolną za pomocą Karty płatniczej.
 • 2. Uczestnikom Promocji będącym jednocześnie uczestnikami Programu lojalnościowego TOYOTA MORE, w okresie trwania Promocji, nie będą naliczane punkty MORE przewidziane z tytułu transakcji wykonanych Kartami płatniczymi.
 • 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Banku.
 • 4. Uczestnik Promocji zostaje automatycznie wyłączony z uczestnictwa w Promocji w przypadku, gdy w okresie jej trwania:
  4.1) dojdzie do wypowiedzenia umowy Konta lub umowy karty debetowej przez którąkolwiek ze stron;
  4.2) Uczestnik co najmniej trzykrotnie spowoduje powstanie na Koncie niedozwolonego salda debetowego.
 • Promocja trwa w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
 • Deklaracja Tankuj Korzyści
 • Regulamin Promocji „Tankuj korzyści do pełna”
 • "Moto Konto". Konto osobiste w Toyota Banku z możliwością obsługi lokat internetowych pod lupą - opinie, recenzja.

  Jakość i niezawodność kojarzy nam się z Toyotą, czy jest tak również z kontami bankowymi?

  Krótko o Banku - Toyota Bank Polska S.A. rozpoczął działalność w 2000 roku. Bank ten prowadzi działalność leasingową w spółce Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Jego oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, jak i firm oraz przedsiębiorstw. Zaletą banku są jego korzystne oferty, np. na zakup używanego samochodu, a także lokaty dla firm. Bank świadczy ciekawe usługi m. in. konto firmowe wraz z prawnikiem, a także konta młodzieżowe oraz różnego rodzaju karty kredytowe.

  Środki zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez Getin Bank są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.


  Jakie zalety i wady kryje "Moto Konto"? Obiektywna recenzja:

  Zalety i wady "Moto Konta" w skrócie:


   

  • zwrot nawet 10% kosztów paliwa, zyskaj nawet 600 zł w ciągu roku,
  • 0 zł1 /2,49 zł - za otwarcie i prowadzenie konta,
  • 0 zł - 3 pierwsze wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, czwarta i kolejne wypłaty kosztują 4,50 zł,
  • 0 zł - za przelew przez Bankowość Internetową,
  • 0 zł - za zastrzeżenie karty,
  • 0 zł - za ustanowienie lub modyfikację przelewu zdefiniowanego, zlecenia stałego, zdefiniowania odbiorcy oraz przelew zewnętrzny i wewnętrzny i zlecenie stałe wykonane przez internet,
  • 0 zł - Przelew zewnętrzny (do 250. transakcji w miesiącu) przez internet,
  • 0 zł zł - Przelew do ZUS, US (opłata za jeden przelew bez względu na ilość jego składników),
  • wygodny limit kredytowy w koncie,
  • usługa Visa cash back,
  • wysokooprocentowane lokaty.
  • 4,50 zł - Opłata za czwartą i kolejną wypłatę gotówki w miesiącu w dowolnym krajowym bankomacie,
  • 3 zł za przelew do Urzędu Skarbowego wykonany przez internet,
  • 1 zł za przelew do ZUS wykonany przez internet,
  • 3 zł za ustanowienie lub modyfikację przez telefon: przelewu zdefiniowanego, polecenia zapłaty, zlecenia stałego, zdefiniowanie odbiorcy oraz przelew zewnętrzny i wewnętrzny, zlecenie stałe, polecenie zapłaty,
  • 1% min. 10 zł - Prowizja od wpłaty/wypłaty gotówkowej,
  • 3% (minimum 10 zł) za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą oraz wypłatę gotówki na terytorium Polski w walucie obcej,
  • 2 zł - Sprawdzenie salda w bankomacie,
  • 5 zł za przygotowanie i wysłanie w formie papierowej miesięcznego wyciągu bankowego.

  • 1 - Opłata zwracana w przypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartami Super Red III lub Ruby Passion w wysokości 400 PLN miesięcznie, w przypadku karty debetowo-lojalnościowej Toyota More istnieje możliwość zredukowania w 100% opłaty poprzez wymianę punktów programu Toyota More na zasadach określonych w regulaminie Programu Partnerskiego Toyota MORE. Opłata pobierana z góry pierwszego dnia miesiąca i zwracana do 10-go dnia roboczego kolejnego miesiąca, jeśli w poprzednim miesiącu zostały spełnione warunki zwrotu opłaty.

  "Moto Konto" - rentgen oferty | Opinie:

  Opłaty i prowizje - "Moto Konto":

  Otwarcie konta tutaj przez Internet [zł] 0 zł
  Korzystanie z konta [zł/miesiąc] 0 zł1 /2,49 zł
  Przelew przez Internet [zł/szt] 0 zł
  Użytkowanie karty [zł/miesiąc] 0 zł
  Sposoby obsługi i dostępu do konta: Internet (przelewy, historia, saldo itd.), placówki - Nie dostępne

  Wypłaty gotówki z bankomatów oraz wpłaty:

  Bankomaty darmowe (bez prowizji) 3 darmowe wypłaty z bankomatu w kraju
  Koszt wypłaty z bankomatu w Polsce [zł/szt] 4,50 zł
  Koszt wypłaty z bankomatu za granicą [zł/szt] 3% wypłacanej kwoty minimum 10 PLN

  Coś więcej o karcie płatniczej wydawanej do konta:

  Dostępne karty do wyboru Visa Super Red III, Visa Ruby Passion; Do konta możesz także dołączyć jedną z trzech kart kredytowych: Toyota Black Pearl, Toyota Ice Rose, Toyota Double Gold
  Opłata za otrzymanie pierwszej karty [zł] 0 zł
  Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie [zł] 2 zł
  Dostępne wpłatomaty (urządzenia do wpłat pieniędzy, pomocne w przypadku braku placówek) Nie dostępne

  Inne opłaty:

  Zlecenia stałe (automatyczne wykonanie płatności o ustalonej przez Ciebie kwocie co miesiąc za np. abonament GSM) 0 zł
  Polecenie zapłaty (automatyczne regulowanie - obciążanie rachunku przez dostawcę np. energii, czynszu, ubezpieczenia czy abonamentu - wyskość opłaty pobieranej z konta ustala usługodawca.) 0 zł
  Powiadomienia SMS'ami o transakcjach Tak
  Dostępny limit zadłużenia w koncie Nie
  W jaki sposób są zabezpieczane transakcje wykonywane w internecie? Jednorazowe Hasła SMS

  Usługi dodatkowe do Moto Konta:

  Oprocentowanie konta bankowego (rachunek bieżący, główny) 0,00%
  Oprocentowanie konta oszczędnościowego do 2%
  Pełna tabela opłat i prowizji za "Moto Konto". Zestawienie opłat i prowizji, z którego korzystaliśmy

  Załóż "Moto Konto" klikając w button poniżej

  1 - Opłata zwracana w przypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartami Super Red III lub Ruby Passion w wysokości 400 PLN miesięcznie, w przypadku karty debetowo-lojalnościowej Toyota More istnieje możliwość zredukowania w 100% opłaty poprzez wymianę punktów programu Toyota More na zasadach określonych w regulaminie Programu Partnerskiego Toyota MORE. Opłata pobierana z góry pierwszego dnia miesiąca i zwracana do 10-go dnia roboczego kolejnego miesiąca, jeśli w poprzednim miesiącu zostały spełnione warunki zwrotu opłaty.

  Jakie transakcje finansowe można wykonywać przez Internet?

  • masz dostęp do pełnej historii rachunku (wpłat i wypłat, w tym transakcji kartą),
  • przelew natychmiatowy - wykonanie płatności na dowolne konto w dowolnym Banku z możliwością ustalenia daty wysłania przelewu,
  • przelew do ZUS/urzędu skarbowego (możesz wykonać bieżące i przyszłe płatności),
  • polecenia zapłaty i zlecenia stałe - opis funkcji w kategorii "inne opłaty" powyżej,
  • otwieranie i zamykanie lokat terminowych.

  Podsumowanie:

  "Moto Konto". Bank umożliwia otwarcie i prowadzenie konta bezpłatnie. Korzystne jest to, że środki zgromadzone na koncie są oprocentowane już od złotówki. Dodatkowo posiadanie karty może spowodować zwrot opłaty za konto, jeżeli klient dokona w trakcie miesiąca transakcji w kwocie 400 zł. Rachunek zatem polecany jest głównie osobom, które mają wysokie wpływy na konto. Negatywne jest to, że bank oferuje możliwość bezpłatnej wypłaty gotówki w każdym bankomacie w Polsce tylko trzy razy w miesiącu. Każda kolejna wypłata kosztuje 4,50 zł.

  Instrukcja tekstowa założenia "Moto Konto"

  Jak zalozyc Konto Moto Konto

  Jeśli wolisz instrukcje obrazkową przejdź tutaj

  Krok 1:

  Wszystkie pola wypełniamy swoimi danymi.

  Krok 2:

  Wszystkie pola wypełniamy danymi z naszego Dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli adres korespondencyjny jest zgodny z wypełnionymi danymi zaznaczamy opcję "TAK".

  Krok 3:

  Sposób zawarcia umowy z Bankiem. Mamy do wyboru dwie opcje: Przelew, Kurier. Najszybszą formą jest przelew. Konto zostanie otwarte pod warunkiem, że Twoje dane zawarte w przelewie (imię, nazwisko oraz adres) będą zgodne z informacjami, wpisanymi przez Ciebie na wniosku. Jeśli wybierzemy przelew musimy wybrać Bank z którego zrobimy przelew weryfikacyjny. Następnie zaznaczamy produkty z jakich chemy skorzystać. Podstawowe to: "Konto Moto Konto", karta płatnicza.

  Krok 4:

  W tym punkcie zaznaczamy to, na co się zgadzamy. Jeśli chesz zaznacz punkt z opisem: "Akceptuję wszystkie zgody", jeśli nie to należy zaznaczyć te, które są konieczyne do złożenia wniosku. Pozostałe to zgody na akcje marketingowe.

  Krok 5:

  Podsumowanie. W tym punkcie należy sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne, jeśli wszystko sie zgadza należy kliknąć WYŚLIJ. Zostaniemy przeniesieni na stronę Banku z którego wykonamy przelew weryfikacyjny jeśli taka opcja została wybrana, jeśli Kurier proces zakładania Konta zostanie zakończony. W obu przypadkach drogą mailową otrzymasz również komplet informacji o samym koncie.
  W przypadku opcji z przelewem po pozytywnym zweryfikowaniu danych komplet dokumentów wraz z NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta), który
  będzie służył Ci do logowania, zostanie wysłany na Twój adres e-mail podany we wniosku.
  W przypadku opcji z Kurierem wzór dokumentów wymaganych do otwarcia konta zostanie do Ciebie przesłany e-mailem. Następnie kurier skontaktuje się z Tobą i umówi spotkanie. Podczas spotkania odbierze podpisane przez Ciebie dokumenty i wstępnie je zweryfikuje. Konto zostanie otwarte po ponownej weryfikacji danych w systemie. Jeśli zakładasz Konto Moto Konto, swój numer NIK (wymagany do logowania) otrzymasz od kuriera w momencie podpisywania umowy.

  Krok 6:

  Logowanie. Po otrzymaniu informacji o tym, że rachunek został otwarty i uruchomiony należy się zalogować.


  Komentarze ze starej wersji strony

  brak


  Dziękujemy za odpowiedź na nasz APEL i wsparcie poradnika!

  smowo85.blogspot.com

  bankowonline.pl - "Moto Konto" - Konto bankowe w Toyota Banku: Czy jakość jaką znamy z samochodów Toyota przekłada się na bankowość? Konto osobiste Toyota Bank szczegóły oferty. Jak założyć konto w Toyota banku?